Circulair ontwerpen
& ondernemen

Om koploper te zijn en blijven in jouw branche is innovatie noodzakelijk. Duurzaamheid en de overgang naar een circulaire economie zijn hierbij belangrijke drijvers. Maar hoe kan je als bedrijf succesvol zijn in een circulaire economie en je verdienmodellen en (product)ontwerpen innoveren?

Expertise

Circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren voor de samenleving en het milieu. Een duurzaam product of dienst levert concurrentievoordeel op en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van je product of dienst. We doen dat met oog voor de economische winstgevendheid, de technische haalbaarheid en de acceptatie door gebruikers.

circulair ontwerpen en ondernemen

 

Nieuwe businesskansen

Doordat de focus in een circulaire economie verschuift van de verkoop van producten naar continue, prestatiegerichte dienstverlening ontstaan er nieuwe businesskansen. Wanneer producten gekoppeld worden aan dienstverlening wordt het belangrijker dat de producten van hoge kwaliteit zijn. Hierdoor behouden producten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau hun waarde. Afspraken over terugname van je producten met je afnemers leiden tot nieuwe mogelijkheden voor je bedrijfsvoering en besparingen op inkoop. Met als bonus werkgelegenheid én milieuvoordeel.

Aan de slag met circulair ontwerpen en ondernemen

We gaan graag samen aan de slag om je onderneming, product of dienst te verduurzamen op een winstgevende manier. We geven bedrijven en organisaties inzicht in waar ze nu staan en ontwikkelen samen een passende strategie en concrete plannen. We maken een inschatting van de circulariteit van je product of dienst  of de milieuimpact, we beoordelen de technische en economische haalbaarheid  en hebben oog voor de acceptatie en het gedrag van gebruikers. We initiëren en begeleiden circulaire (keten)projecten, onder meer door workshops en trainingen.

Enkele speerpunten:

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans of Ingeborg Gort.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524