Haalbaarheid en
marktverkenning

Hoe weet je welke markten er zijn voor je innovatie, technologie of materiaal? En hoe haalbaar is je concept of plan? Dat onderzoeken we in een haalbaarheidsstudie of marktverkenning.

Expertise

Samen de richting bepalen

Bij een innovatief project komen altijd vragen kijken. Of het nou gaat om een nieuw materiaal, een onontdekte markt of een technologie die klaar is voor opschaling, vaak is nog veel onduidelijk. Het onderzoeken van de haalbaarheid en marktverkenning helpen bij het nemen van beslissingen, brengen risico’s in kaart en geven richting aan de strategie, planvorming en uitvoering.

Hoe ziet onze aanpak eruit?

Afhankelijk van het doel, de fase en de onzekerheden van een project voeren we verschillende onderzoeken uit. In een haalbaarheidsstudie onderzoeken we bijvoorbeeld of een plan, bijvoorbeeld de toepassing van een technologie op een bepaalde plek, haalbaar en wenselijk is. In een marktverkenning bekijken we hoe een markt eruit ziet, en wat de kansen en risico’s zijn van opereren in die markt.

Een plan dat technisch haalbaar is, is economisch gezien niet altijd levensvatbaar. En een economisch voordelig project kan op sociaal- of milieuvlak onwenselijk zijn. Onderzoek naar een plan of project benaderen we daarom altijd vanuit het technische, economische, milieu én sociale aspect.

Een paar voorbeelden

  • Uit een verkennende studie naar de haalbaarheid van rioolbuizen van 100% gerecycled PVC blijkt dat er betere opties zijn.
  • Uit een marktverkenning naar gerecyclede kunststoffen voor de openbare ruimte, die we hebben uitgevoerd voor Dutch Circular Polymer Valley, blijkt dat gemeenten al bij meer dan 40 productgroepen voor de publieke ruimte een keuze voor gerecyclede kunststoffen kunnen maken.
  • Voor de gemeente Maastricht hebben we – op basis van interviews met potentiële gebruikers – toekomstscenario’s voor de  Natuurtuinen Jekerdal geformuleerd en vervolgens op haalbaarheid en doelrealisatie beoordeeld.
  • Voor het RECP programma van GIZ brachten we de Nigeriaanse energiemarkt in kaart. Daarbij onderzochten we de kansen voor het gebruik van ‘captive power’ (energieopwekking voor eigen gebruik) in de agri-food sector.
  • Ogun State, een regio in Nigeria, kampt met energietekorten en een afvaloverschot. Daarom wilde de Energy Task Force verkennen of off-grid oplossingen gericht op het omzetten van huishoudelijk afval naar energie kunnen bijdragen aan een oplossing. In de studie onderzochten we de technische en financiële haalbaarheid van een waste-to-energy technologie in Ogun en de verwachte sociaaleconomische- en milieu-impact. Daarnaast hebben we een concept technisch ontwerp ontwikkeld met de bijbehorende mogelijke businessmodellen.
  • Hoe ziet de markt voor recyclaat van kunststof verpakkingsafval eruit? Voor Rijkswaterstaat en het KIDV brachten we in kaart waar de kansen liggen om vraag en aanbod van het materiaal beter op elkaar af te stemmen. Op basis hiervan zijn verschillende pilots gestart.
Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539
Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579