STRATEGIE EN BELEID

Hoe kan de overheid effectief beleid ontwikkelen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen? Hoe kun je als bedrijf inspelen op marktontwikkelingen en overheidsbeleid?  Wij leveren strategisch advies aan overheden, brancheorganisaties en bedrijven.

Expertise

Welke keuzes zijn mogelijk?

De transitie naar een circulaire economie vraagt om ingrijpende veranderingen van onze huidige lineaire productie en consumptie. Dit lukt alleen door een combinatie van overheidsbeleid, technologische innovaties, ketensamenwerking en nieuwe verdienmodellen bij bedrijven en een gedragsverandering van gebruikers. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends.

Hoe ziet onze analyse eruit?

Voor overheden kunnen wij verschillende beleidsopties onderzoeken in afstemming met de betrokken stakeholders. Voor brancheorganisaties en bedrijven kunnen wij strategische sessies organiseren en een innovatiestrategie uitwerken die passen binnen de verwachte marktontwikkelingen en vooruitlopen op toekomstige mondiale en Europese regelgeving en lokaal overheidsbeleid.

Een paar voorbeelden:

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524