STRATEGIE EN BELEID

Hoe kan de overheid effectief beleid ontwikkelen om de energietransitie, de circulaire economie en een duurzaam landgebruik te versnellen? Hoe kun je als bedrijf inspelen op marktontwikkelingen en overheidsbeleid? Wat betekent dit voor R&D-programma’s, investeringen en strategische samenwerking? Wij leveren strategisch advies voor overheden, brancheorganisaties en bedrijven.

Expertise

Welke keuzes zijn mogelijk?

De transitie naar een circulaire economie, een duurzame energievoorziening en duurzame landbouw vraagt om ingrijpende veranderingen van onze huidige lineaire productie en consumptie, ons fossiele energiesysteem en intensieve bodemgebruik. Dit lukt alleen door een combinatie van overheidsbeleid, technologische innovaties, ketensamenwerking en nieuwe verdienmodellen bij bedrijven en een gedragsverandering van gebruikers. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends en kunnen op basis hiervan een langetermijnstrategie ontwikkelen inclusief een roadmap, ofwel tijdspad voor de uitvoering.

Hoe ziet onze analyse eruit?

Voor overheden kunnen wij verkenningen uitvoeren naar verschillende mogelijke beleidsopties in afstemming met de betreffende stakeholders. Voor brancheorganisaties en bedrijven kunnen wij een innovatiestrategie uitwerken die past binnen de verwachte marktontwikkelingen en vooruitloopt op toekomstige mondiale en Europese regelgeving en lokaal overheidsbeleid.

Een paar voorbeelden

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539