Circulaire elektronica

thema

Circulaire elektronica

Hoe behoud je hun waarde?

Elektrische en elektronische apparaten zijn onlosmakelijk met ons verbonden. De keerzijde is dat zij in een lineaire economie een negatieve duurzaamheidsimpact hebben tijdens de productie, gebruik en het afdanken. Zo werd wereldwijd in 2019 nog geen 20% van het elektronisch afval ingezameld en gerecycled. Dat is niet alleen slecht voor het milieu en onze gezondheid, het is ook zonde om de waardevolle grondstoffen weg te gooien. We moeten toe naar circulaire elektronica.

Om elektronica meer circulair te maken, hebben we andere ontwerpprincipes, verdienmodellen en inkoop- en gebruiks- en afdankstrategieën nodig. Bovendien zullen we rekening moeten houden met het gedrag van en acceptatie door de gebruikers. Ons team van industrieel ontwerpers houdt zich bezig met al deze aspecten.

Strategie en Beleid

Elektronica vormt als afvalstroom een groot milieuprobleem. Hoe krijg je hier als overheid grip op? Heeft het zin om een instrument als Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) in te zetten? We hebben in opdracht van het Ministerie van IenW een Quickscan Optimalisatie Ketensamenwerking UPV uitgevoerd. Elektronica is een van de afvalstromen die we hebben onderzocht, naast verpakkingen en batterijen.

Circulair ontwerpen

Voor veel bedrijven is ontwerpen voor recycling of ontwerpen met gerecyclede kunststof nog een onontgonnen terrein. Om daarvoor meer begrip te kweken hebben we samen met de overheid en bedrijfsleven en universiteit een online open cursus Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy hebben opgezet.

We kunnen ook helpen met een LCA of Quickscan Circulariteit, bijvoorbeeld door voor retailers te onderzoeken waar de meeste impact van bepaalde elektrische producten zit en hoe ze dit in de toekomst kunnen verbeteren.

Sommige bedrijven maken de keuze om elektronische producten te ontwerpen met het oog op repareerbaarheid, refurbishment of recycling. Een mooi voorbeeld dat we in de Inspiratiegids Circulair Ontwerp hebben opgenomen is Fairphone en de modulaire koptelefoon. Deze innovatieve bedrijven ontwikkelen elektronische producten die modulair zijn opgebouwd en waarvan onderdelen eenvoudig te vervangen zijn.

Nieuwe verdienmodellen

Bedrijven en consumenten kunnen er voor kiezen om hun IT-apparatuur niet zelf aan te schaffen maar alleen voor het gebruik te betalen. Er zijn tal van aanbieders van deze nieuwe diensten. Voor printers is dat heel gangbaar maar ook voor laptops en telefoons komt deze vorm van dienstverlening op gang. Tijdens een Webinar over de verschuiving van bezit naar gebruik hebben we onder andere Gerrard Street  aan bod komen die geavanceerde koptelefoons via een abonnement aanbiedt. Dat geldt ook voor Homie, die wasmachines als service aanbiedt via een pay-per-use constructie.

Gebruikersgedrag

Ontwerpers van circulaire producten en diensten focussen nu veelal op technische en business aspecten. Zelden op de gebruiker. De ervaring van de gebruikers verdwijnt naar de achtergrond. Terwijl juist de acceptatie van circulaire oplossingen zoals aantrekkelijke nieuwe verdienmodellen en inzamelprogramma’s essentieel is. Binnen het Europese INCREACE project dat bedoeld is om het aandeel gerecyclede kunststoffen in elektronica te vergroten, nemen wij het deelproject Circular Society: empowering people and communities voor onze rekening: het stimuleren van duurzame aankoopbeslissingen over gerecyclede EEA-producten en het vergroten van de participatie bij de inzameling van gebruikte EEA-producten.

Niet veel mensen hebben ervaring met leasing en pay-per-use. Welke factoren zijn doorslaggevend om een nieuwe verdienmodel te accepteren? Hoe verloopt de ideale klantreis, vanaf het keuzeproces tot aan het afdanken? Wij helpen bij het beantwoorden van deze vragen met gebruikersonderzoek en creëren gezamenlijk praktische oplossingen.

Wat doet men met elektronische producten aan het einde van hun levensduur? We hebben met weinig consumptiegoederen zo’n innige band als met onze smartphones. Willen we de circulaire economie dichterbij brengen dan zullen we ook anders met oude mobiele telefoons moeten omgaan. Met tien ontwerpprincipes willen we ontwerpers van circulaire producten helpen om gebruikers dankbaar afscheid te laten nemen van hun oude mobiele telefoon. Lees de samenvatting van het proefschrift Let it Go van Flora Poppelaars.

Monitoring

Bedrijven gebruiken talloze elektronische producten. Van printers en telefoons tot computers en servers. Willen bedrijven deze IT-producten meer circulair gaan inzetten, dan zullen ze daar al vanaf de aanschaf tot het gebruik en de vervanging rekening mee moeten gaan houden. Dan gaat het om factoren als het aandeel gerecyclede materialen, het ondernemersbeleid rondom refurbishment/reparatie, afschrijvingstermijnen en de mate van hergebruik, recyclebaarheid en recycling van deze producten.

Een goed startpunt is het inventariseren van de apparatuur en het meten van essentiële parameters. Wij kunnen voor inkopers een Quickscan Circulariteit uitvoeren en adviseren over relevante indicatoren. We geven inzicht in de vragen die u aan leveranciers moet stellen om antwoord te krijgen waar u wat mee kunt. En we adviseren over de samenwerking tussen interne afdelingen om dit structureel in uw organisatie in te bedden.

Interesse?

Benieuwd hoe we u kunnen ondersteunen bij het realiseren van circulaire elektronica? Neem contact op met Flora Poppelaars.

Thema's

Andere
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888