Inspiratiegids Circulair ontwerp

Project

Inspiratiegids Circulair ontwerp

Hoe maak je efficiënt gebruik van materialen en sluit je (grondstof)kringlopen? Hoe pas je circulaire designstrategieën toe op je eigen product? De Inspiratiegids circulair ontwerp laat zien hoe je op verschillende manieren aan de slag kunt gaan met de circulaire economie.

Circulair ontwerpen

De inspiratiegids Circulair ontwerp bevat twaalf uiteenlopende voorbeelden van circulaire producten, variërend van verpakkingen tot elektronische producten tot materialen voor in de bouw. Door de verschillende invalshoeken inspireren de voorbeelden uit de gids om zelf ook circulair te ontwerpen en ondernemen. Per case is beschreven welke ontwerpoplossingen zijn toegepast, hoe de keten is georganiseerd en hoe het businessmodel is vormgegeven.

Programma Meer en Beter Recyclen

Het kenniscentrum Afval Circulair van Rijkswaterstaat werkt aan het programma VANG Meer en Beter Recyclen. Dit programma heeft als doel het storten of verbranden van recyclebaar afval te voorkomen en meer te recyclen met een hoger waardebehoud. Het programma stimuleert producenten om materialen efficiënt te gebruiken en ketens te sluiten en is daarnaast gericht op een uitbreiding van een Ecodesign-richtlijn.

Bekijk de gids in het Nederlands.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888