Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten inzake advies-en begeleidingswerkzaamheden tussen Partners for Innovation B.V. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

Download hier onze algemene voorwaarden.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539