QuickScan Circulariteit

thema

QuickScan Circulariteit

Inzicht in materiaal-stromen

Veel bedrijven en organisaties willen graag meer circulair ontwerpen en ondernemen. Dat betekent dat ze grondstoffen en producten in de kringloop moeten houden met een minimaal verlies van waarde en bruikbaarheid. De eerste vraag die daarbij opkomt is: hoe circulair is mijn product of dienst op dit moment? In absolute zin en in vergelijking met andere? De vervolgvraag is hoe je je score kunt verbeteren en welke maatregelen het meest effect hebben. Onze QuickScan Circulariteit helpt daarbij.

QuickScan Circulariteit

Om voor onze klanten de circulariteit van hun product of dienst te bepalen, hebben we een Quick Scan Circulariteit ontwikkeld die snel en overzichtelijk zichtbaar maakt hoe een materiaalstroom zich door de keten beweegt.

Bij alle schakels in de keten treden verliezen op. Een bedrijf of organisatie krijgt dankzij de Quick Scan snel inzicht in welke onderdelen van de keten in het bijzonder de waarde en nut van producten en grondstoffen verminderen. En dat niet alleen. Ze kunnen ook direct zien wat het effect op de hele keten is als een bepaalde schakel in de keten anders wordt aangepakt. Niet elke maatregel heeft immers evenveel effect.

Kwantificeren prestaties

Er zijn meerdere indicatoren om circulariteit te bepalen. Wij berekenen allereerst de hoeveelheid grondstof die al dan niet in de keten blijft. Dit kunnen we verder opsplitsen in het aandeel hergebruik en het aandeel gerecyclede producten en componenten.  Voor menig bedrijf is het minstens zo relevant om te weten wat dat financieel betekent. Want het verlies van waarde en bruikbaarheid van producten en grondstoffen kost geld, maar investeringen in het tegengaan daarvan moeten zich wel op de een of andere manier terugverdienen. Ook dit kunnen we doorrekenen.

Onderbouwde keuzes

De Quick Scan Circulariteit vereist de nodige expertise van materialen en ketenprocessen. Onze ingenieurs zetten hun deskundigheid en ervaring in om gezamenlijk direct aan de slag te gaan. Er zijn immers zoveel onderwerpen waar je iets aan kunt doen. We helpen om keuzes tegen elkaar af te wegen en te focussen op die maatregelen die de meeste impact hebben.

Onze aanpak geeft richting aan bijvoorbeeld:

  • Ontwerpen van circulaire producten
  • Opzetten van een Product as a Service verdienmodel
  • Organiseren van retourstromen in en buiten het bedrijf
  • Kwantificeren van de interne en overheidsdoelstellingen
  • Overtuigen van investeerders, subsidieverstrekkers en klanten

De scan is zowel voor startende als voor bestaande bedrijvigheid een goed startpunt om een onderbouwde strategie of een concreet plan te ontwikkelen voor een circulair business model. Een van de bedrijven die een quick scan heeft laten uitvoeren om hun milieuimpact te meten is Swapfiets. Swapfiets biedt voor een vast bedrag per maand een fiets aan aan particulieren en bedrijven. Zij zorgen ervoor dat de fiets met de kenmerkende blauwe voorband het altijd doet. Uit de Quick Scan Circulariteit is gebleken dat de circulariteit van hun populaire Deluxe 7 bike al 88% is. De ambitie van Swapfiets is om tegen 2025 een volledig circulaire productlijn te realiseren.

Levenscyclusanalyse

De Quick Scan Circulariteit laat zich goed combineren met een Levenscyclusanalyse. Een LCA geeft de totale milieu-impact van een product gedurende zijn levenscyclus weer. Dan gaat het ook om het energiegebruik, de transportkosten en de schadelijkheid van het afval. Zo’n LCA is bijvoorbeeld essentieel om de milieukosten op een eerlijke manier mee te laten wegen in de kosten van een product. De Quick Scan Circulariteit en een LCA vullen elkaar goed aan om ‘verduurzaming’ vanuit meerdere perspectieven te benaderen.

Neem voor meer informatie contact op met Flora Poppelaars  of  Jannes Nelissen

Met deze dienst dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

SDG 13
Thema's

Andere
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578