CIRCO –
Circulair ontwerpen & ondernemen

Project

CIRCO –
Circulair ontwerpen & ondernemen

Hoe kun je als ondernemer circulair ontwerpen en ondernemen? Met die vraag ga je tijdens een CIRCO track of class aan de slag.

De transitie naar een circulaire economie begint bij ondernemers en de overgang naar circulaire producten, diensten en businessmodellen begint bij het ontwerp ervan. Samenwerking tussen verschillende partijen uit de keten is daarbij onmisbaar. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent dit belang en gaf in 2015 CLICKNL, Topsector van de Creatieve Industrie, de opdracht om een programma op te starten voor bedrijven en ontwerpers. Dit programma gericht op circulaire business kansen, samenwerking, opschaling en kennisdeling heet CIRCO.

CIRCO: Creating business through circular design

CIRCO heeft als uitgangspunt ‘creating business through circular design’. Ondernemers en ontwerpers maken tijdens workshops kennis met de principes van de circulaire economie en bekijken mogelijkheden voor hun eigen producten en diensten. In en rondom de community zitten ondernemers uit de maakindustrie en creatieve industrie, evenals onderzoekers, beleidsmakers en studenten. CIRCO bestaat uit een kernteam, dat de aanpak ontwikkelde, en een trainersnetwerk. Ingeborg Gort is sectorcoördinator en trainer voor de kunststoffen en Siem Haffmans zit in het trainersnetwerk.

Circulaire producten en diensten

CIRCO is onderverdeeld in vier hoofdsectoren: de maakindustrie, kunststoffen, consumentengoederen en bouw. Hierbinnen zijn allerlei tracks en classes, van matrassen, elektronica, verpakkingen, meubels en interieurs tot festivals en fashion. Inmiddels zijn er al meer dan 1000 deelnemers aan de slag gegaan met het innoveren van hun diensten, materialen en productontwerpen.

Bekijk de agenda voor aankomende tracks & classes.

Lees meer over onze trainingen en workshops.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702