Levenscyclus
analyse

Waar begin je als je een product of dienst wil verduurzamen en milieuprestaties wil verbeteren? Een levenscyclusanalyse (LCA) biedt aanknopingspunten door de milieu-impact te berekenen.

Expertise

Quickscan, tool of uitgebreide LCA?

Een levenscyclus brengt de milieu-impact van een product of proces vanaf het winnen van grondstofstoffen tot het afvalstadium in kaart. Met het verkregen inzicht in de oorzaak en aard van de milieugevolgen van uw product of service kunt u gericht verbeteringen doorvoeren.

LCA Quickscan

Een LCA Quickscan geeft snel en kosteneffectief een beeld van de milieu-impact van een product of proces. Dit leent zich bij uitstek voor het verkennen van de milieu-impact van verschillende product- of processcenario’s en een eerste stap richting procesoptimalisatie. Met een beperkte inspanning kunt u daarmee een goed beeld krijgen van 80-90 procent van de milieu-impact. De resultaten zijn vooral bedoeld om als bedrijf of organisatie zelf een ruw beeld te krijgen, deze intern te bespreken en acties te formuleren.

Zo kunnen we een LCA Quickscan integreren in een workshop circulair ontwerpen. Hierbij gaan we eerst in op wat duurzaamheid betekent voor uw bedrijf of organisatie. Een LCA Quickscan van een of meerdere producten dient vervolgens als concreet startpunt voor het vervolg: hoe kunt u het product verbeteren cq zodanig ontwerpen dat de milieu-impact vermindert?

We hebben de afgelopen jaren ruim 50 LCA Quickscans uitgevoerd in uiteenlopende sectoren: van verpakkingen van levensmiddelen en out-of-home tot aan de zorg en transportsector.

Voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd:

 • Royal Flora Holland, LCA Quickscan van hoezen voor bloemen en planten (2023)
 • Rijkswaterstaat, LCA Quickscan van rioolbuizen tbv advies over rioolbuizen van 100% gerecycled PVC  (2022)
 • Pieter Pot, LCA Quickscan van herbruikbare en eenmalige verpakkingen (2021)
 • Swapfiets, LCA Quickscan voor deelfietssysteem (2021)
 • HAK, LCA Quickscan van HAK stazak, glas en blikverpakkingen (2019)
 • Stichting Wijnfonds, LCA Quickscan Wijnverpakkingen (2019)
 • Schulp vruchtensappen, LCA Quickscan glazen flessen en retourlogistiek (2019)
 • EPS Nederland, LCA Quickscan EPS inzamelproces (2018)
 • Flamco, LCA Quickscan expansievaten HVAC (2018)
 • Accell Group, LCA Quickscan (elektrische) fietsen (2017)
 • SUEZ, LCA Quickscan “Cup2Paper”, recyclebare papieren koffiebekers (2011, 2016 update)

LCA-tool

Liever zelf aan de slag om een LCA uit te voeren? We kunnen een op maat gemaakte LCA-tool ontwikkelen: een model om de milieu-impact van producten of processen op een aansprekende manier in kaart te brengen. Nadat we deze tool hebben ontworpen, kunt u vervolgens zelf uw data invullen om te bepalen wat de effecten van uw producten voor het milieu zijn gedurende hun levensduur.

Een voorbeeld:

Uitgebreide LevensCyclusAnalyse (LCA)

In een uitgebreide levenscyclusanalyse nemen we de milieu-impact van de hele keten onder de loep, inclusief een benchmark met concurrenten en nieuwe concepten. We maken gebruik van de standaard LCA methodiek (ISO 14040/44). Het is mogelijk om de resultaten van de LCA toe te spitsen op de CO₂-uitstoot. De resultaten kunt u gebruiken voor communicatie met uw klanten en als input voor certificering.

Voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd:

Vergelijkbare diensten

Quickscan Circulariteit

We kunnen ook een Quickscan Circulariteit uitvoeren. Hiermee krijgt u als ondernemer snel inzicht hoe circulair uw product of dienst is. We hebben onder meer voor Swapfiets en Alliander zo’n quickscan uitgevoerd.

RecycleScan

Om te zorgen dat verpakkingen aan het einde van hun leven weer goed gerecycled kunnen worden hebben we een systematiek ontwikkeld voor het monitoren, beoordelen en adviseren over de recyclebaarheid van verpakkingen.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar hoe onze LCA-diensten u kunnen helpen om de milieu-impact van uw product of proces te bepalen en te beperken? Neem dan contact op met Jannes Nelissen of Tim de Ruiter.

 

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578
Tim de Ruiter