Levenscyclus
analyse

Waar begin je als je een product, verpakking of dienst wil verduurzamen en de milieuprestaties wil verbeteren? Een levenscyclusanalyse (LCA) kan daarvoor een handig instrument zijn.

Expertise

Inzicht in milieu-impact

Een levenscyclusanalyse (LCA) brengt de milieu-impact van een product of proces in kaart. Een levenscyclusanalyse, ook bekend als Life Cycle Assesment, geeft duidelijkheid over de oorzaak en aard van de milieugevolgen.

De levenscyclus omvat de hele keten: vanaf het winnen van grondstoffen, fabricage, transport en distributie tot aan gebruik, hergebruik en afvalverwerking. Een LCA biedt een brede blik op de milieugevolgen. Zo wordt naast klimaatverandering ook gekeken naar andere effecten die leiden tot schade aan ecosystemen, de menselijke gezondheid en uitputting van de aarde zoals verzuring, landgebruik en aantasting van de ozonlaag

Het is vaak niet duidelijk welke fase in de levenscyclus het meeste impact heeft. Dat verschilt per product of dienst. Door inzicht te verschaffen in de verdeling van milieu-impact van alle afzonderlijke fases, kunnen bedrijven en organisaties hun verbeteringen richten op de processen met de grootste impact. De kennis stelt u in staat om beter onderbouwde keuzes te maken.

Voor ons is een levenscyclusanalyse geen doel op zich maar een praktisch instrument dat u helpt om concrete acties te ondernemen om uw producten, verpakkingen of diensten meer circulair te maken.

Uitgebreide LevensCyclusAnalyse (LCA)

Wij nemen in een uitgebreide levenscyclusanalyse de milieu-impact van de hele keten onder de loep, inclusief een benchmark met concurrenten en nieuwe concepten. We maken gebruik van de standaard LCA methodiek (ISO 14040/44).De resultaten van de LCA kunnen we toespitsen op de CO₂-uitstoot. De resultaten kunt u gebruiken voor communicatie met uw klanten en als input voor certificering.

Voorbeelden van onze projecten:

 • KIDV Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, LCA/CO₂ tool voor herbruikbare verpakkingen (2020)
 • Ekofish: CO2 benchmark Duurzaam energie-efficiënt visserschip (2020)
 • TarkettLCA vernieuwd scheidingsproces vloerbedekking (2019)
 • Vanderlande LCA study en EPD: Blueveyor conveyor belt (2015)
 • Black Bear Carbon, LCA study for Carbon Black recycling from car tyres (2014)
 • Inalfa Roof Systems, LCA study sunroof Volvo XC60 (2013)

LCA Quickscan

Een LCA Quickscan geeft snel en kosteneffectief een beeld van de milieu-impact van een product of proces. Een LCA Quickscan leent zich bij uitstek voor het verkennen van de milieu-impact van verschillende product- of processcenario’s en een eerste stap richting procesoptimalisatie. Met een beperkte inspanning kunt u daarmee een goed beeld krijgen van 80-90 procent van de milieu-impact. De resultaten zijn vooral bedoeld om als bedrijf of organisatie zelf een ruw beeld te krijgen, deze intern te bespreken en acties te formuleren.

Voorbeelden van onze projecten:

 • Swapfiets, LCA Quickscan voor deelfietssysteem (2021)
 • HAK, LCA Quickscan van HAK stazak, glas en blikverpakkingen (2019)
 • Stichting Wijnfonds, LCA Quickscan Wijnverpakkingen (2019)
 • Schulp vruchtensappen, LCA Quickscan glazen flessen en retourlogistiek (2019)
 • EPS Nederland, LCA Quickscan EPS inzamelproces (2018)
 • Flamco, LCA Quickscan expansievatten HVAC (2018)
 • Accell Group, LCA Quickscan (elektrische) fietsen (2017)
 • SUEZ, LCA Quickscan “Cup2Paper”, recyclebare papieren koffiebekers (2011, 2016 update)
 • EPS Nederland, LCA Quickscan EPS inzamelproces (2018)

Vergelijkbare diensten

Quickscan Circulariteit
We kunnen ook een Quick Scan Circulariteit uitvoeren. Hiermee krijgt een bedrijf snel inzicht hoe circulair zijn of haar product of dienst is.

RecycleScan
Om te zorgen dat verpakkingen aan het einde van hun leven weer goed gerecycled kunnen worden hebben we een systematiek ontwikkeld voor het monitoren, beoordelen en adviseren over de recyclebaarheid van verpakkingen.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar hoe onze LCA-diensten u kunnen helpen om de milieu-impact van uw product of proces te bepalen en te beperken? Neem dan contact op met Tim de Ruiter.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Tim de Ruiter
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02