Duurzaam verpakken

thema

Duurzaam verpakken

Waarom duurzaam verpakken?

Duurzaam verpakken betekent dat je milieuaspecten meeneemt bij het ontwerp van de verpakking van een product. Naast marketing, economische en technische criteria wordt er ook rekening gehouden met de milieucriteria over de gehele levenscyclus. Een duurzame verpakking is onderdeel van de circulaire economie.

Een duurzame verpakking verbetert het kwaliteitsimago van je product en je merk. Het zorgt voor kostenbesparing in de keten van productie, logistiek, gebruiksfase en afvalverwerking. Daarnaast draag je bij aan een schoner milieu en voldoe je aan de steeds strenger wordende wetgeving, zoals de European Strategy on Plastics. Denk hierbij aan herbruikbare of navulverpakkingen, het toepassen van gerecycled of biobased materialen en het sluiten van de kringloop door middel van recycling.

Aan de slag met duurzaam verpakken

We ondersteunen brancheorganisaties en individuele bedrijven bij het ontwikkelen van plannen voor duurzame verpakkingen voor zowel bestaande als geheel nieuwe productverpakkingscombinaties. We voeren milieuanalyses (LCA studies) uit van productverpakkingscombinaties en geven strategisch advies over bijvoorbeeld de materiaalkeuze. In ketenprojecten optimaliseren we product-verpakkingssystemen in samenwerking met materiaalleveranciers, verpakkingsproducenten, verpakkers, brand-owners, retailers, gebruikers, afvalinzamelaars en recyclingbedrijven. Tijdens trainingen laten we verpakkingsdeskundigen en ontwerpers van verpakkingen zelf aan de slag gaan met hun eigen verpakkingsportfolio.

 

KIDV-partner

Met deze dienst dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

SDG 13

 

themas

Ander
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Jannes Nelissen