Circulaire
economie

Wij werken samen met onze klanten aan circulaire en duurzame innovaties.

Lees meer
Werkgebied

Transitie naar een circulaire economie

Veel bedrijven en organisaties voelen de urgentie om de overstap te maken naar een circulaire manier van werken. In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen en producten zo lang en zo goed mogelijk in omloop blijven. Deze transitie vraagt om andere, innovatieve manieren van denken en doen.

In onze ogen kunnen circulaire innovaties alleen succesvol zijn als ze technisch haalbaar zijn, rendabel zijn voor ondernemers én aantrekkelijk voor eindgebruikers. Dat alles op een maatschappelijk verantwoorde manier en met een positieve impact op het milieu.

Waar sta ik als ondernemer of organisatie?

Zo’n integrale benadering vraagt nogal wat van bedrijven en organisaties die deze transitie willen maken of al onderweg zijn. Wat betekent circulair werken voor mijn bedrijf of organisatie? Waar begin ik, wat is de beste strategie, hoe zet ik een project op, waar vind ik financiering, hoe overtuig ik mijn klanten, hoe maak ik het waar, hoe meet ik de resultaten?  Afhankelijk van welke fase waarin u zich bevindt, zijn deze vragen meer of minder relevant.

Samenwerken in projecten

De experts van Partners for Innovation zijn technisch geschoold en hebben veel ervaring met het opzetten en begeleiden van duurzame projecten. We snappen de techniek, kunnen samen circulaire verdienmodellen opzetten en vanuit het perspectief van eindgebruikers uw project beoordelen. We hechten sterk aan samenwerking en zijn praktisch ingesteld. Zodat u meteen aan de slag kunt en resultaten kun boeken.

Speerpunten

Onze diensten zijn geen doel op zich. Samen met u bekijken we wat op dit moment de meest praktische oplossing is voor uw vraagstuk.

Tot onze specifieke speerpunten behoren:

Meer weten over onze projecten? Klik hier.

Meer weten over onze diensten? Klik hier.

 

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524