Trainingen
& workshops

Hoe ontwerp je een product op een duurzame manier, ontwikkel je een circulair businessmodel, richt je een innovatieproces in of start je een nieuw project? Door middel van trainingen en workshops helpen we (ketens) van bedrijven en overheden om ook duurzaam te innoveren.

Expertise

Samen
duurzaam innoveren

In welke industrie je ook opereert, het produceren, distribueren, gebruiken en afdanken van producten heeft altijd invloed op de omgeving. Duurzaamheid is dan ook steeds vaker onderdeel van ontwerp- en bedrijfsprocessen. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar biedt ook marktkansen.

Hoe zet je (de eerste) stappen om je product of proces te verduurzamen? Tijdens een training of workshop nemen we je product of proces onder de loep. Naast het geven van workshops begeleiden we trainers en ontwikkelen we trainingen en e-courses waarmee organisaties direct aan de slag kunnen.

Een paar voorbeelden van trainingen & workshops:

  • Voor en het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieu hebben we de Online cursus Circulaire Economie in de Zuid-Afrikaanse Afvalsector ontwikkeld, samen met Ecometrix Africa.
  • Workshops Circulair Ontwerpen. Tijdens deze sessies gaan we eerst in op de vraag wat duurzaamheid betekent voor uw bedrijf of organisatie. Een LCA Quickscan of Circulariteitsscan van een of meerdere producten of productcategorieën dient vervolgens als concreet startpunt voor het vervolg: hoe kunt u uw product verbeteren cq zodanig ontwerpen dat de milieu-impact vermindert?
  • Samen met de TU Delft, Rijkswaterstaat en koplopers binnen de EEE-industrie hebben we Massive Open Online Course ‘Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy’ ontwikkeld. De cursus ondersteunt ontwerpers, ingenieurs en besluitvormers in de elektrische en elektronische apparatuur (EEE)-industrie bij de overgang naar een circulaire economie door zowel Design for Recycling als Designing met gerecyclede kunststoffen te onderzoeken.
  • Tijdens CIRCO tracks  en classes gaan we aan de slag met circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën. Bedrijven leren in een- of driedaagse workshops de principes van de circulaire economie kennen en passen deze toe op hun eigen product of dienst. Voorbeelden van thema’s: duurzame verpakkingen, bedrijfskleding, single use plastics, toepassing gerecyclede kunststofen, medische disposables en sierteelt.
  • We organiseren webinars over relevante en actuele onderwerpen op weg naar een circulaire en duurzame economie zoals  Product-as-a-Service verdienmodellen
  • We ontwikkelen e-courses over urgente maatschappelijke thema’s, zoals de trainingen over de preventie van zwerfafval voor gemeenten die we in opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkeld hebben.
  • Bij DAF Trucks geven we Ecodesign trainingen, waarbij we inmiddels 200 constructeurs en ontwerpers getraind hebben. Hiervoor ontwikkelden we een DAF ecodesign tool.
  • Voor de OECD hebben we twee internationale workshops gegeven over duurzame verpakkingen als vervolg op onze studie naar de chemische recycling van verpakkingsmateriaal
  • In Sub-Sahara Afrika werken we aan capaciteitsopbouw. Zo trainden we NGOs om andere organisaties in de energiesector te helpen om genderbewustzijn in hun dagelijkse werk te implementeren.
Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524