Overzicht van
publicaties

Publicaties
15 05 2023 Irritant detailniveau

‘Irritant gedetailleerde regelgeving is soms helaas nodig om een verandering in gang te zetten.’ Deze recente uitspraak van Diederik Samson tijdens het 10-jarig jubileum van…

Lees meer
09 05 2023 LCA Bloemen- en plantenhoezen

Hoezen om bloemen en planten te verpakken kunnen het beste van papier worden gemaakt en bij voorkeur van gerecycled papier. Voor kunststof hoezen helpen het…

Lees meer
24 04 2023 Actieplan Design for Recycling kunststofverpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft het Actieplan Design for Recycling gelanceerd. Het plan bevat de meest kansrijke ontwerpoplossingen om kunststof verpakkingen beter recyclebaar te maken. Partners…

Lees meer
07 04 2023 Hoe kies ik een duurzame koffiebeker

Vanaf 1 juli 2023 mogen winkeliers, cateraars, kiosken en bedrijven geen gratis wegwerpbekers meer meegeven aan hun klanten of medewerkers. Daarvoor moeten ze een bedrag…

Lees meer
10 03 2023 Samenvatting Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Eind 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om verpakkingen en verpakkingsafval aan banden te leggen. Wat betekent deze Packaging and Packaging Waste Regulation…

Lees meer
27 02 2023 Biodiversiteit maakt ons weerbaar

In de serie 'De 9 planetaire grenzen' bespreekt het tijdschrift Milieu deze grenzen in een Nederlandse context. Onze wereld heeft grenzen, waar we binnen moeten…

Lees meer
14 02 2023 Pilot PET tray-to-tray recycling

Om PET trays te recyclen tot grondstof voor nieuwe voedselveilige PET trays, zal de industrie een keuze moeten maken: of de multi-layer verpakkingen weren of accepteren…

Lees meer
14 02 2023 Ontwerprichtlijn PET-trays

Als onderdeel van een studie of het mogelijk is om PET-trays te recyclen tot voedselveilige PET-trays zijn ontwerprichtlijnen opgesteld voor de industrie. Partners for Innovation…

Lees meer
09 02 2023 Inspiratiegids ‘Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte’

Voor veel producten in de openbare ruimte zijn al commerciële varianten van gerecycled kunststof op de markt. Dit blijkt uit de inspiratiegids 'Producten uit recyclaat…

Lees meer
20 12 2022 Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Het Ministerie van IenW heeft het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ gepubliceerd.  Dit Afwegingskader is voor een belangrijk deel gebaseerd op een advies dat…

Lees meer
19 12 2022 Moonshot Circulaire Vloerbedekking

De partijen die actief zijn in de vloerbedekkingsbranche hebben samen een roadmap gemaakt om vinyl, laminaat en tapijt meer circulair te maken. De volgende stap…

Lees meer
05 12 2022 Hiaten in onderwijsaanbod circulair ontwerpen

Wat ontbreekt in de opleidingen voor circulair ontwerpen om de transitie naar de CE te versnellen? Hoe maak je repareren aantrekkelijker? Hoe kunnen ontwerpers consumenten…

Lees meer
02 12 2022 Verpakkingsrapportage CBL 2021

Supermarkten zijn druk bezig met het verduurzamen van verpakkingen. Wel moet er nog veel gebeuren om de doelstellingen te halen. Dat blijkt uit de jaarlijkse…

Lees meer
25 11 2022 Op naar circulair verhuizen!

Het jongste nummer van Verhuizen, het magazine van de brancheorganisatie Erkende Verhuizers, gaat in op het belang van het verduurzamen van verpakkingsmaterialen. Er wordt aan…

Lees meer
21 11 2022 De vrijblijvendheid is er vanaf

Onlangs vierde Partners for Innovation het vijftienjarig bestaan. VerpakkingsManagement sprak met één van die partners, Siem Haffmans, over de actuele ontwikkelingen die de consultant op…

Lees meer
21 10 2022 What’SUP

Binnenkort lopen we allemaal met een herbruikbare koffiebeker, bestek en maaltijdbakje rond en wordt het opruimen van zwerfafval een lucratieve hobby. Hoe, daarover gaat de…

Lees meer
26 09 2022 Biomassa van Alien Invaders: Zuid-Afrika levert 100% groene brandstof

Maar liefst tien procent van Zuid-Afrika is bedekt met de Alien Invaders: bomen die niet thuishoren in dit land. Zij vormen een grote bedreiging voor…

Lees meer
19 09 2022 Herbruikbare verpakkingen: kansen voor kunststoffen

Tijdens de kunststoffenbeurs op 14 september 2022 in Den Bosch, heeft Siem Haffmans een presentatie gehouden over Herbruikbare verpakkingen: kansen voor kunststoffen. Met als ondertitel…

Lees meer
14 09 2022 13 factoren voor succesvolle circulaire ketenprojecten

Een bedrijf dat circulaire innovaties wil ontwikkelen moet meestal voorbij zijn eigen bedrijfsmuren kijken. Samenwerking in de keten vergroot de kansen op betere en waardevolle…

Lees meer
21 06 2022 Catering maakt ommezwaai naar herbruikbaar

Weggooiplastic heeft z’n langste tijd gehad. Regelgeving blijkt een krachtig middel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Te meer daar er allerlei…

Lees meer
20 04 2022 Inspiratiegids ‘Verspil geen pil’

De inspiratiegids 'Verspil geen pil' is een interactieve gids voor alle betrokkenen in de medicatieketen, van geneesmiddelen producent tot patiënt. De focus ligt op duurzaamheid…

Lees meer
25 03 2022 Roadmap Plastic Pact NL: stapsgewijze aanpak kunststof verpakkingen

Minder, beter recyclebare, meer recyclaat en als het kan liefst herbruikbare kunststof verpakkingen. Het zijn ambitieuze doelstellingen van de ondertekenaars van het Plastic Pact NL.…

Lees meer
07 03 2022 Verkenning SUP-proof rietjes

Voor mensen die voor eten of drinken afhankelijk zijn van een rietje, zijn op dit moment geen alternatieven beschikbaar die aan alle eisen en wensen…

Lees meer
25 02 2022 Advies verdeling budget verbreed agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De 12 provincies zijn het eens geworden over de verdeling van bijna 100 miljoen euro extra voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) voor de periode…

Lees meer