Overzicht van
publicaties

Publications
03 02 2021 Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

  Om de ambitieuze doelstellingen voor de inzet van gerecycled kunststof te halen, zal de hele kunststofketen snel in actie moeten komen. In het Actieplan…

Lees meer
24 01 2021 Duurzame hospitality in tijden van corona

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de hospitality-branche. De maatregelen roepen vragen op over duurzaamheidsaspecten. Partners for Innovation heeft samen met adviesbureau CREM,  Hotelschool …

Lees meer
24 01 2021 Koffiebeker recycling

Een analyse van grondstofstromen, het CO2-reductie potentieel en de economische haalbaarheid van verschillende verwerkingsmogelijkheden van koffiebekers. In opdracht van het KIDV heeft Partners for Innovation…

Lees meer
03 11 2020 Future-Proof-Plastics.pdf

Wat moet er gebeuren om kunststof toekomst bestendig te maken. Daarin gingen op 2 november in tijdens de online bijeenkomst Future Proof Plastics. Het magazine…

Lees meer
14 10 2020 Hoe haalbaar is de circulaire economie?

Eén van de dingen die de coronapandemie zichtbaar maakt, is onze afhankelijkheid van (medische) disposables. Neem de mondkapjes. Wat gebeurt er als straks iederéén met…

Lees meer
09 10 2020 Duurzaamheid biedt farmacie nieuw perspectief

De farmaceutische sector staat in het middelpunt van de belangstelling, met name het prijskaartje en de beschikbaarheid van medicijnen. Duurzaam en circulair ondernemen popt daarbij…

Lees meer
09 10 2020 Inspiratiegids: ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen’

De inspiratiegids: ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen’ is bedoeld om de sector te inspireren én motiveren door actuele ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden te laten zien…

Lees meer
16 09 2020 Stappenplan Herbruikbare Bekers

Waar moet je als organisator van een sportwedstrijd of ander evenement allemaal rekening mee houden als je herbruikbare bekers wilt gebruiken? Partners for Innovation heeft…

Lees meer
19 06 2020 Column: Mondkapjes

Wat betekent het voor het milieu als we straks allemaal met mondkapjes de straat op gaan? Siem Haffmans schreef een column over Mondkapjes in MilieuMagazine.…

Lees meer
15 06 2020 CIRCO Materialen Module

Wat is het meest duurzame materiaal?  Het is belangrijk materialen zodanig te kiezen of te ontwerpen, dat ze een zo laag mogelijke milieu-impact hebben en…

Lees meer
21 04 2020 Products that Flow – Nederlandstalige editie

Hoe krijg je grip op de stroom verpakkingen en wegwerpproducten? Dat is het centrale thema in het rijkelijk geïllustreerde boek Products That Flow dat 21 april verschenen…

Lees meer
31 03 2020 Infographic Single Use Plastic horeca en out-of-homesector

Single-use plastics (SUP richtlijn). Hoe om te gaan met eenmalige verpakkingen en disposables in de ‘out-of-home’ markt? De SUP-richtlijn roept veel vragen op. Partners for…

Lees meer
27 03 2020 Plastic niet altijd grote boosdoener

Verpakkingen hebben een belangrijke functie, maar verliezen snel hun waarde. De hele keten moet het probleem integraal aanpakken, vertelt o.a. Siem Haffmans in het FD …

Lees meer
18 03 2020 Sturing aan duurzaam verpakken

De teller voor sectoren die een Brancheplan Duurzaam Verpakken hebben opgesteld staat op 18. Siem Haffmans gaat hier verder op in in het NRK-magazine Netwerk.…

Lees meer
06 03 2020 Kunststoffen – Regionale Transitieagenda Circulaire Economie Overijssel

Overijssel maakt werk van circulaire kunststofketen. Partners for Innovation hielp de provincie met het opstellen van de Regionale Transitieagenda voor kunststoffen. 

Lees meer
14 02 2020 Brancheplan Duurzaam verpakken ‘out-of-home’

In opdracht van Horeca Nederland hebben het KIDV en Partners for Innovation het Brancheplan Duurzaam Verpakken 'out-of-home' opgesteld.      

Lees meer
30 01 2020 Inspiratiegids circulair ontwerp

Met uiteenlopende voorbeelden van circulaire producten inspireert de Inspiratiegids Circulair Ontwerp alle partijen door de hele keten circulair aan de slag te gaan. De voorbeelden…

Lees meer
21 01 2020 PMD Bedrijfsafval Inspiratiedocument

Om bedrijven te stimuleren om hun PMD-afval te verminderen en zo mogelijk te voorkomen hebben we meegewerkt aan het Inspiratiedocument over PMD Bedrijfsafval.

Lees meer
14 01 2020 Brancheplan Duurzaam Verpakken GroentenFruit Huis

Voor het GroentenFruit Huis hebben het KIDV en Partners for Innovation een Brancheplan Duurzaam Verpakken voor de teelt en groothandel in groenten en fruit gemaakt.

Lees meer
06 05 2019 Haalbaarheidsstudie en actieplan voor kleine windturbines in Benin

Partners for Innovation voerde een  haalbaarheidsstudie uit voor het produceren van onderdelen van kleine windturbines in het zuiden van Benin.

Lees meer
06 05 2019 Haalbaarheidsstudie van het institutionele biogasprogramma van Ghana

In opdracht van de Ghana Energy Commission voerden we een haalbaarheidsstudie uit naar het opzetten van een institutioneel biogasprogramma in Ghana.

Lees meer
06 05 2019 NRK Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen

Het NRK Materiaalverduurzamingsplan Kunststof Verpakkingen bevat diverse maatregelen ter verduurzaming van het verpakte product en de verpakkingsmaterialen.

Lees meer
06 05 2019 Kunststoffen: leren van icoonprojecten

Naar aanleiding van het Ketenakkoord Kunststoffen zijn diverse icoonprojecten gestart. Voor dit onderzoek zijn de tien projectleiders en elf projectdeelnemers geïnterviewd.

Lees meer
06 05 2019 Aanbevelingen voor betere kwaliteit kunststof verpakkingsafval

Voor het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval deden we onderzoek naar mogelijkheden en handelingsperspectief voor gemeenten om de kwaliteit van kunststof verpakkingsafval te verbeteren.

Lees meer