Monitoring en Verduurzaming

Duurzame producten en verpakkingen zijn centrale thema’s in de circulaire economie.  Hoe houd je als ondernemer of brancheorganisatie zicht op de voortgang zodat je gerichte keuzes kunt maken en (vervolg)acties kunt nemen om producten en het verpakkingsassortiment verder te verduurzamen?

Expertise

Monitoring binnen de circulaire economie

Wij helpen ondernemers, hun brancheorganisaties en toeleveranciers met het monitoren en verduurzamen van verpakkingen en producten. Dat doen we door de voortgang te bewaken en het aandeel gerecycled materiaal, de herbruikbaarheid en/of recyclebaarheid verder te verbeteren.

Monitoring van verpakkingen en producten dient verschillende doelen:

  • Afvalfonds Verpakkingen – Bedrijven zijn verplicht om per ton afval die ze produceren een vergoeding aan het Afvalfonds Verpakkingen te betalen. Ze kunnen een verlaging van het tarief krijgen als ze kunnen aantonen hoe groot het aandeel vormvaste verpakkingen is.
  • Brancheorganisaties – Om aan te tonen dat een sector de ambities haalt voor duurzaam verpakken of meer gerecycled materiaal in producten, rapporteren afzonderlijke bedrijven de voortgang op dit gebied. Een voorbeeld is de jaarlijkse monitoringsrapportage van het CBL.
  • PlasticPact Nederland – Koplopers die zich hebben aangesloten bij het PlasticPact conformeren zich aan de ambitieuze doelstemmingen om het aandeel plastic(afval) in verpakkingen en producten stapsgewijs te verminderen en het percentage recyclaat te vergroten. Daarvoor is een roadmap opgesteld. Om de voortgang bij te houden vraagt het PlasticPact om monitoring cijfers.

Onze aanpak:

Dataverzameling

  • Inventariseren van het product- en/of verpakkingsassortiment
  • Opstellen en uitvoeren monitoringplan om te bepalen in hoeverre verpakkingen en producten gereduceerd, hergebruikt of recycled kunnen worden en om leemtes in informatie(systemen) op te vullen.
  • Uitvoeren RecycleScan om de recyclebaarheid van eenmalige huishoudelijke verpakkingen te analyseren obv de RecycleCheck Verpakkingen van het KIDV.

Impactanalyse

We analyseren verpakkingen en producten met de meeste impact gelet op volume, recyclebaarheid en vereiste innovaties.

Advisering

We adviseren over aanpassingen van verpakkingen en producten voor gewichtsreductie en om recyclebaarheid of hergebruik te verbeteren.

  • Algemene standaarden voor verbetering verpakkingstypen (recyclebaarheid)
  • Overleg met leveranciers en retailer over prioriteiten, knelpunten en beste oplossing per geselecteerde verpakking of product. De retailer of brancheorganisatie kan hier vervolgens zelf mee aan de slag.

Opstellen Inkoopvoorwaarden

Met de uitkomsten van de verzamelde informatie kunnen we duurzame inkoopvoorwaarden voor leveranciers opstellen, zoals de Standaard inkoopvoorwaarden Duurzaam Verpakken in de tuinbranche.

Vergelijkbare diensten en thema’s:

Interesse?

Wij hebben jarenlange ervaring met duurzaam verpakken in verschillende sectoren. Zo hebben we geholpen met brancheplannen voor duurzaam verpakken in twaalf uiteenlopende sectoren, waaronder levensmiddelen, de out-of-home en de doe-het-zelf sector. Wij werken nauw samen met verschillende retailers en leveranciers om de verpakkingen in hun assortiment duurzamer te maken, zoals Lidl  en Arla. Neem voor meer informatie contact op met Rosa Jager of Siem Haffmans

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Rosa Jager