PPWR – Nieuwe Regelgeving Verpakkingen

thema

PPWR – Nieuwe Regelgeving Verpakkingen

Wat betekent dat voor uw bedrijf?

Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het beschermen en transporteren van onze goederen. Helaas maken ze ook een groot deel uit van ons afval. Om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen, voeren Europese en nationale overheden steeds strengere regels in. Het gebruik van eenmalige en overmatige verpakkingen wordt beperkt en het gebruik van herbruikbare verpakkingen gestimuleerd. Alle verpakkingen moeten recyclebaar zijn en deels gemaakt worden van gerecycled materiaal. Dit schept zowel verplichtingen als kansen om geld te besparen.

Er zijn twee belangrijke richtlijnen opgesteld of nog in de maak om dit te bereiken: de Single Use Plastics-richtlijn (2019) en de Packaging and Packaging Waste Regulation (2022). Deze regels worden geleidelijk ingevoerd, waarbij 2030 een belangrijke mijlpaal is.

Elke regeling legt andere accenten en overheidsorganisaties van verschillende lidstaten voegen daar nog hun eigen regels aan toe. Het valt daarom niet mee om al die wet- en regelgeving te doorgronden. Wat betekent het concreet voor u als producent van verpakkingsmateriaal, als cateraar of supermarkt, als exporteur van land- en tuinbouwproducten of als e-commercebedrijf?

Packaging and Packaging Waste Regulation

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voor strengere regels voor verpakkingen en verpakkingsafval bekend gemaakt. Het doel van deze regelgeving is een efficiënte werking van de interne markt te realiseren, door onder meer in 2030:

 • de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken
 • het volume en het gewicht te beperken
 • hergebruik van verpakkingen te vergroten
 • verpakkingen recyclebaar te maken (design for recycling)
 • het aandeel recyclaat in kunststof verpakkingen te verhogen

Producenten/importeurs en merkeigenaren moeten zowel aan deze minimum duurzaamheidseisen voldoen als daarover nauwgezet rapporteren, door middel van een verpakkingsdossier en een conformiteitsverklaring.
Klik hier voor onze beknopte samenvatting van de PPWR.

Hoe kunt u aan alle regels en ambities voldoen?

Naast deze wettelijke verplichtingen, heeft u als bedrijf ook uw eigen doelen en ambities. Deze hebben vaak te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, imago, marketing en commerciële overwegingen.

Wij kunnen u ondersteunen. Vanuit onze ervaring en expertise met duurzaam verpakken nemen we de tijd om alle wetten en regels te doorgronden vanuit uw perspectief! Samen met u bepalen wat dat voor uw strategie, de uitvoering en monitoring betekent. Vragen waarop we het antwoord kunnen geven:

Strategie-sessie

 • Wat is voor mijn bedrijf of organisatie de meest toekomstbestendige verpakkingsstrategie?
 • Aan welke eisen moet ik vanuit de regelgeving minimaal voldoen en wanneer?
 • Wat zijn mijn ambities uit maatschappelijk of marketing oogpunt?
 • Wat zijn de financieel consequenties van het verduurzamen van verpakkingen?
 • Wat zijn de consequenties voor het (gedifferentieerde) tarief dat ik voor het Afvalfonds en andere UPV systemen moet betalen?

Uitvoering

 • Hoe zet ik mijn doelstellingen om in concrete acties/actieplannen?
 • Wat zijn duurzame alternatieven voor mijn huidige verpakkingen?

Monitoring

 • Wat is het effect van mijn inspanningen?
 • Hoe verzamel en registreer ik de juiste gegevens?

De praktische instrumenten die we daarvoor kunnen inzetten zijn bijvoorbeeld een strategische sessie, beslisboom, actieplan, LCA Quickscan, verpakkingsdossier of inspiratiegids.

Doelgroepen

Wat u het beste kunt doen, hangt natuurlijk af van uw specifieke sector en activiteiten. Wij werken voor verschillende sectoren die meer of minder met deze regels te maken hebben:

 • Producenten van verpakkingen (primaire, secundaire en transportverpakkingen)
 • Producenten van verpakkingsmachines
 • Retail en e-commerce
 • Logistieke bedrijven
 • Merkeigenaren en private label producenten (voedsel en non-food)
 • Horeca/Catering/Out-of-home
 • Land- en tuinbouw (agrarisch, sierteelt)

Meer weten?

Download onze samenvatting van de PWWR

Klik hier voor onze pagina’s over: Single Use Plastics, Duurzaam Verpakken, publicatie SUP-Afwegingskader

Benieuwd hoe we u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Siem Haffmans.

Thema's

Andere
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578