Brancheplan Duurzaam Verpakken

Project

Brancheplan Duurzaam Verpakken

Hoe kunnen we de milieudruk van verpakkingen verminderen door preventie en recycling? De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 omschrijft de inspanningen van de gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het Rijk op dit gebied. De Brancheplannen Duurzaam Verpakken laten per sector de inzet van het bedrijfsleven zien.

Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Als onderdeel van deze Raamovereenkomst stelt het verpakkende bedrijfsleven brancheverduurzamingsplannen op. Hierin staan de maatregelen die zij willen nemen om de omvang van het verpakkingsmateriaal te beperken en te zorgen dat de materialen langer in de kringloop blijven. De verschillende branches hebben ieder hun eigen plan met doelstellingen toegespitst op hun sector. De eerste ronde verduurzamingsplannen vond plaats in 2015-2018, waarna de resultaten gemonitord zijn. De tweede ronde is in 2019 gehouden met plannen van 2019-2022.

Partners for Innovation was betrokken bij het opstellen en monitoren van een groot aantal van deze plannen. Zo werkten we met de groente- en fruitsector, de doe-het-zelfbranche, de farmaceutische sector en de tuinbranche aan plannen voor verduurzaming van verpakkingen. Onze insteek is om concrete en haalbare acties tot stand te brengen, waarmee de sector direct aan de gang kan. Zulke vervolgacties waaraan we onze bijdrage leveren bestaan bijvoorbeeld uit het opstellen van LCA’s, inkoopvoorwaarden, infographics, handleidingen of informatiefolders.

De Brancheplannen Duurzaam Verpakken 2019-2022 met betrokkenheid van Partners for Innovation:

Wilt u ook ondersteuning bij het opstellen van een  Brancheplan Duurzaam Verpakken neem dan contact op met het KIDV of met Siem Haffmans.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578