Recycling koffiebekers

Project

Recycling koffiebekers

Jaarlijks eindigen in Nederland miljarden papieren wegwerpbekers in de verbrandingsoven. Partners for Innovation onderzocht voor het KIDV de omvang van de koffiebekermarkt en beoordeelde de mogelijke CO₂-reductie en economische haalbaarheid van de recycling van papieren koffiebekers.

Het afgelopen jaar zijn het ongetwijfeld veel minder geweest, maar in 2019 gebruikten we in Nederland naar schatting 2,7 miljard koffiebekers en 1,8 miljard polystyreen bekers. Herbruikbare bekers hebben de voorkeur, maar zijn niet overal mogelijk. Als de omschakeling van plastic naar papieren bekers doorzet, kan de hoeveelheid papieren bekers oplopen tot 4,5 miljard. Deze papieren bekers hebben wel een kunststof coating waardoor ze onder de SUP-richtlijn vallen.

CO₂-reductie

Papieren bekers eindigen voor 90 procent in de verbrandingsoven. Verbranding levert een zeer geringe bijdrage aan de vermindering van CO₂-uitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen. Door de bekers te recyclen daalt de uitstoot van CO₂ wel. In elk geval bij brongescheiden inzameling. De (witte) vezels kunnen weer voor toiletpapier gebruikt kunnen worden. Daardoor zijn minder nieuwe witte vezels nodig. Bij de (minder schone) nascheiding treden sorteerverliezen op en is de milieu-impact groter. Dat doet de potentiële milieuwinst nagenoeg weer te niet. Deze bekers komen naar verwachting in de kartonrecycling terecht. Het innovatieve droge recyclingproces lijkt veelbelovend om CO₂ te besparen maar is nog onvoldoende cijfermatig onderbouwd.

Kosten

Bronscheiding en recycling zijn voor eindgebruikers goedkoper dan weggooien bij het restafval, zeker als in 2023 de producentenverantwoordelijkheid wordt ingevoerd. Bij bedrijven dalen de logistieke kosten, zolang de bekers maar gestapeld kunnen worden ingezameld. In dat geval hoeft de container met restafval maar liefst 30% minder vaak geleegd te worden. De kosten voor de inzameling voor PMD-bedrijfsafval en nascheiding zijn niet goed in te schatten omdat dit nog niet gebeurt.

Verwaarding

Het onderzoek naar de economische haalbaarheid en milieu-impact van de recycling van papieren koffiebekers maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar verwaardingsmogelijkheden. Het KIDV heeft dit onderzoek opgezet en uitgevoerd voor Starbucks, Hema, Albert Heijn To Go, NS Stations, Selecta en McDonald’s. Uit het onderzoek ‘Papieren wegwerpbekers – inzamelen, sorteren en recyclen’ blijkt dat de potentie voor een hoger aandeel recycling er is, maar dat nog veel vervolgacties nodig zijn. Die kunnen het beste door de keten als geheel worden opgepakt.

Wilt u meer weten over de verwerkingsmogelijkheden van koffiebekers? Lees het rapport Koffiebeker recycling of neem contact op met Jannes Nelissen.

Single Use Plastic

Vanwege het plastic laagje aan de binnenzijde vallen koffiebekers ook onder de richtlijn voor eenmalige verpakkingen. Voor meer informatie over de impact van de Single Use Plastic richtlijn voor koffiebekers, lees het bericht over de verplichte markering of kijk op onze Single Use Plastics-pagina.

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans of Jos Vlugter.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578