Monitoring
en Evaluatie

Partners for Innovation ondersteunt bedrijven en overheden bij het monitoren en evalueren van hernieuwbare energieprojecten, natuurbeleid en circulaire economieprojecten.

Expertise

Resultaat telt

Wanneer u een duurzaamheidsproject uitvoert, wilt u ook weten of de beoogde resultaten van het project of programma behaald worden? En wat zeggen de resultaten voor het vervolg? Partners for Innovation ondersteunt bedrijven en overheden bij het monitoren en evalueren van duurzame projecten en programma’s.

Een paar voorbeelden van monitoring en evaluatie

  • Binnen het omvangrijke Europese programma GET.invest implementeren we de Finance Catalyst-service, een dienst om duurzame energie-ondernemers in contact te brengen met financiers. We monitoren en evalueren de resultaten van deze service.
  • Natuurmonumenten heeft een kwaliteitstoets uit laten voeren rondom het natuur- en recreatief beheer van het bovengrondse deel van de SintPietersberg dat in hun eigendom is. We hebben aan deze kwaliteitstoets meegewerkt en het proces begeleid.
  • Voor Control Union Certifications certificeren we biobrandstofbedrijven voor de Amerikaanse markt. Tijdens een audit controleert Partners for Innovation of de bedrijven aan alle eisen en regels voldoen.
  • Voor de Europese Commissie monitoren we innovatieve projecten en start-ups gesubsidieerd door het LIFE programma.
  • Voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit evalueren we beleidsinstrumenten zoals Natura2000 en het PAF (Prioritised Action Framework) voor Natura2000 gebieden
Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Menno Veen
Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630