Torben Mulder

Senior adviseur

Lees meer
Testimonial

Bijdragen aan versterking van de implementatie van het Europees natuurbeleid in Nederland

Torben Mulder

Curriculum

Over
mij

Torben Mulder is senior adviseur Duurzaam Landgebruik met (Europees) natuurbeleid als specialisatie. Opgeleid als ecoloog heeft hij sinds 1989 bij de provincie Limburg gewerkt. Eerst als beleidsmedewerker Natuur en Ruimtelijke Ordening en vanaf 1995 als senior medewerker Natuur- en Plattelandsbeleid.

In die functies heeft hij enkele keren de provinciale beleidsnota ‘Natuur en landschapsbeheer’ opgesteld ter vaststelling in Provinciale Staten. Hij zorgde voor inbedding van het natuurbeleid in het provinciale omgevingsplan, ontwikkelde diverse subsidieregelingen voor aanleg en beheer van natuur in Limburg en stelde de eerste beleidsregel natuurcompensatie op voor de provincie Limburg. Verder droeg hij zorg voor de ontwikkeling van de integratie van natuuraanleg in Limburg met andere ruimtelijke ingrepen: met name de integratie met grindwinning en hoogwaterbescherming in het Maasdal, met de aanleg van industrieterreinen en wegaanleg bij Born en bij Venlo en met de aanleg van recreatiegebieden bij de vijf grotere steden in Limburg.

De laatste jaren heeft hij zich – zowel provinciaal als landelijk via het Interprovinciaal Overleg – vooral beziggehouden met Europees natuurbeleid en de verbetering van de implementatie daarvan in Nederland.

Bij Partners for Innovation is dit wederom zijn belangrijkste aandachtsgebied.

Cases

Projecten waar ik trots op ben

Contact