Ministerie van EZ – LIFE subsidie

Project

Ministerie van EZ – LIFE subsidie

LIFE is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor projecten gericht op milieu- en natuurbehoud en klimaatacties. Ondernemers, overheden en ngo’s kunnen hierbij financiering krijgen voor de ontwikkeling en uitvoering van natuur- en milieubeleid. We ondersteunden o.a. het Ministerie van Economische Zaken bij het indienen van een projectvoorstel.

Natuurbeleid in Nederland

Het Ministerie van Economische Zaken was op het moment dat het voorstel werd ontwikkeld verantwoordelijk voor het Nederlandse natuurbeleid. Bij de uitvoering ervan werkten zij samen met een breed scala aan organisaties, zoals provincies, waterschappen en natuurbeheerder zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Afstemming tussen alle belanghebbenden kan tijdrovend zijn en leidt in sommige gevallen tot vertraging door tegengestelde belangen. Daarom wil het ministerie van EZ deze afstemming verbeteren en een goed samenwerkingsmodel ontwikkelen, waarin alle belangen worden meegewogen.

Financiering van de LIFE subsidie

Om het model te maken heeft het ministerie financiële middelen gekregen vanuit het LIFE programma. Partners for Innovation begeleidde de ontwikkeling van het projectvoorstel. Hiervoor faciliteerde Partners for Innovation schrijfsessies met de partners. Ook assisteerden we bij het opstellen van de Concept Note, de eerste stap van het subsidievoorstellen. Ten slotte ontwikkelden we de eindversie van het projectplan op basis van de evaluatie door de Europese Commissie.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

      
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630