GET.invest Finance Catalyst

Project

GET.invest Finance Catalyst

Sinds 2016 helpen we ondernemers om hun duurzame energieprojecten in Sub-Sahara Afrika financieel sluitend te krijgen door het implementeren van GET.invest Finance Catalyst. Binnen GET.invest Finance Catalyst worden ondernemers op een praktische manier geadviseerd en gecoacht om hun projecten aantrekkelijk te maken voor financiers, van projectstructurering in eerdere fases tot aan het sluiten van een transactie.

Ondernemers die een nieuw duurzame energieproject in Afrika willen opstarten lopen vaak tegen een aantal barrières aan die realisatie bemoeilijken.  Vanwege bijvoorbeeld de relatief beperkte omvang van het project, een gebrek aan ervaring met projectontwikkeling of beperkte connecties met investeerders, blijkt het regelmatig lastig om de financiering te vinden die nodig is om een project van de grond te krijgen. Andersom hebben financiers ook moeite om veelbelovende projecten te identificeren of verder te brengen, waardoor zij hun impact niet kunnen optimaliseren.

Koppeling duurzame energieprojecten aan financiering

GET.invest Finance Catalyst helpt ondernemers die bezig zijn met het opzetten van kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten in Sub-Sahara Afrika door ze persoonlijke ondersteuning te bieden bij projectontwikkeling-, structurering- en financiering. Met behulp van de expertise en het netwerk van ons team worden ondernemers en projectontwikkelaars 1 op 1 gecoacht en waar mogelijk gekoppeld aan potentiële financiers. We combineren een praktische aanpak met de rol van onafhankelijke tussenpersoon om projecten financierbaar te maken en financiers concrete investeringsmogelijkheden te bieden.

Initiatiefnemers kunnen hun project indienen via de website van de GET.invest Finance Catalyst. Projecten die voor advisering in aanmerking willen komen moeten aan een aantal criteria voldoen, die hier worden gespecificeerd. Kijk voor meer informatie op de website van het programma.

Resultaten Get.invest Finance Catalyst

Sinds 2016 heeft de Finance Catalyst veel privaat-gedreven duurzame energieprojecten geholpen om toegang te krijgen tot verschillende bronnen van vreemd vermogen, eigen vermogen en subsidies. Het soort technologieën en businessmodellen is heel divers: van waterkracht- en afvalenergiecentrales die op het elektriciteitsnet aangesloten worden tot losstaande solar home systemen en kookfornuizen.

De Finance Catalyst wordt uitgevoerd binnen de kaders van GET.invest. GET.invest is een Europees programma dat als doel heeft (private) investeringen in duurzame energieprojecten te mobiliseren. Het programma wordt ondersteund door de Europese Unie, Duitsland, Zweden, Nederland en Oostenrijk. Partners for Innovation voert Finance Catalyst uit in opdracht van GET.invest

Neem voor meer informatie op met Menno Veen of Carla Logan.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

          
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!