Niger

Vanuit ons kantoor in Niamey dragen we bij aan het vergroten van de voedselzekerheid, het bevorderen van agrarisch ondernemerschap, met name voor jongeren en vrouwen, en het verbeteren van de energievoorziening en het klimaat.

Expertise

Duurzaam agrarisch ondernemen

Niger ligt in de Sahel-regio in Afrika. In Niger dat ruim 30 keer zo groot is als Nederland, woonden in 2021 zo’n 25 miljoen mensen en dat aantal groeit snel. Van de bevolking is 70 procent jonger dan 25 jaar. De economie van dit Franstalige land drijft hoofdzakelijk op landbouw en mijnbouw. Het land kampt met droogte, gebrek aan vruchtbaar land en drinkwater, armoede, gebrekkige scholing, ontbossing, erosie en stroperij.

Partners for Innovation Niger

Wij hebben sinds 2014 een kantoor in Niamey, de hoofdstad van Niger. Vandaaruit dragen we bij aan de verbetering van het ondernemersklimaat voor duurzaam landgebruik. In dit kantoor werken inmiddels ruim 15 lokale medewerkers onder leiding van Rakiatou Gazibo. Zij hebben een agrarische, economische, energie of financiële opleiding. Maak kennis met ons team in Niger .

Ons team in Niger legt de focus op:

  • Voedselzekerheid
  • Bevorderen van agrarisch ondernemerschap, met name voor jongeren en vrouwen
  • Klimaat en Energie

Voor de inkomsten is het land sterk afhankelijk van opdrachten uit het buitenland. Dankzij de samenwerking tussen Partners for Innovation in Amsterdam en in Niger slagen we erin om in Nederland projecten en financiering van de grond te krijgen.

Partners for Innovation heeft van 2014 tot 2021 het Agriprofocus netwerk in Niger gecoördineerd. Dit netwerk was bedoeld om de samenwerking tussen Nederlandse en internationale organisaties te bevorderen op het gebied van voedselsystemen en voedselzekerheid. In die jaren zijn meerdere projecten zoals ‘ I eat local, and you?’ uitgevoerd en workshops georganiseerd. De financiering van Agriprofocus in Niger is eind 2020 gestopt. Enkele belangrijke activiteiten van AgriProFocus worden voortgezet onder de vlag van de NGO Agrifocus, dat in hetzelfde kantoor gevestigd is.

Enkele highlights

  • Rakiatou Gazibo belicht kracht van jongeren in Niger op nationale tv (JEEN-project)
  • Deelname aan Sahel beurs en conferentie in 2020
  • Bezoek minister Kaag in 2019
  • LuxDev in Niger: ondersteuning Luxemburgse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

Projecten

SDGP Tiger nuts

Eind 2021 is het Chain Booster project voor de verbetering van de Tiger Nut productie van start gegaan. Dit vierjarige SDGP project wordt gefinancieerd door RVO.  De bodem in Niger is erg geschikt voor dit eiwitrijke gewas. De ruwe knolletjes worden geëxporteerd en in Spanje verwerkt. Chain Booster wil zorgen voor productie van tiger nut melk (en dus banen en meer inkomsten) in Niger zelf.

Hortihub

Met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Ambassade in Niamey voert een cluster van vier Nederlandse bedrijven het Horti-hub programma in Niger uit. De doelstellingen van dit 3-jarige programma zijn om te zorgen voor meer en goed opgeleide jonge agrarische ondernemers, kennis over te dragen aan lokale boeren om de opbrengsten te verbeteren en de markt te openen voor Nederlandse bedrijven. Partners for Innovation Niger ondersteunt dit cluster ondersteunen met werving, training, een marktonderzoek en het beschikbaar stellen van grond voor training en experimentele doeleinden.

Lees meer op de Franstalige website van Partners for Innovation Niger.

Neen voor meer informatie over onze activiteiten en ambities in Niger contact op met Rakiatou Gazibo of Peter Vissers.

Niger
Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Rakiatou Gazibo +227 9626 1205
Peter Vissers 31 (0)6 4260 9354