Certificering biobrandstof

Project

Certificering biobrandstof

Voldoen aan eisen voor duurzaamheid

Bedrijven en overheden zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de vraag naar biobrandstoffen neemt dan ook toe. Tegelijkertijd worden de wettelijke eisen omtrent duurzaamheid steeds strenger. Sinds 2013 werken we samen met Control Union Certifications aan de certificering van biobrandstoffen voor de Amerikaanse markt.

Renewable Fuel Standard: certificering van hernieuwbare brandstoffen

Het Renewable Fuel Standard (RFS2) programma komt uit de Verenigde Staten en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door de industrie voor biobrandstoffen te versterken. Het programma is onderdeel van de Amerikaanse Energiewet uit 2005 en is uitgebreid in 2007 onder de Energie Onafhankelijkheid en Veiligheidswet.

Europese biobrandstofproducenten moeten gecertificeerd zijn door US EPA voor het exporteren van biobrandstof naar de Amerikaanse markt via een Engineering Review. Als onafhankelijke derde partij controleert Partners for Innovation of Europese en Aziatische bedrijven voldoen aan de vereisten onder 40 CFR 80 subdeel M. Onze gespecialiseerde ingenieur brengt een bezoek ter plaatse, beoordeelt de documentatie en doorloopt nalevingscontroles. Hij rapporteert zijn bevindingen aan CUC en US EPA. Zodra de producent gecertificeerd is, kan Partners for Innovation het bedrijf bij de export ondersteunen met een Quality Assurance Plan. Kijk hier voor meer inhoudelijke informatie over het Renewable Fuel Standard Program van US EPA.

Sinds de start van de samenwerking hebben we in nauwe samenwerking met Control Union Certifications meer dan 70 audits uitgevoerd in Europa en Azië.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin Ganet.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Martin Ganet
Peter Vissers 31 (0)6 4260 9354