Certificering biobrandstof

Project

Certificering biobrandstof

Bedrijven en overheden zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstoffen en de vraag naar biobrandstoffen neemt dan ook toe. Tegelijkertijd worden de wettelijke eisen omtrent duurzaamheid steeds strenger. Sinds 2013 werken we samen met Control Union Certifications aan de certificering van biobrandstoffen voor de Amerikaanse markt.

Renewable Fuel Standard

Het Renewable Fuel Standard (RFS) programma komt uit de Verenigde Staten en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen door de industrie voor biobrandstoffen te versterken. Het programma is onderdeel van de Amerikaanse Energiewet uit 2005 en is uitgebreid in 2007 onder de Energie Onafhankelijkheid en Veiligheidswet.

Bedrijven die biobrandstoffen produceren moeten eens in de drie jaar hun vergunning verlengen. Tijdens een audit controleert Partners for Innovation of ze aan alle eisen en regels van het RFS-programma voldoen. Bij een positief rapport mogen ze hun product naar de VS (blijven) exporteren.

Neem voor meer informatie contact op met Martin Ganet.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Martin Ganet
Peter Vissers 31 (0)6 4260 9354