Overzicht van
publicaties

Publicaties
10 03 2023 Samenvatting Packaging and Packaging Waste Regulation

Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om verpakkingen en verpakkingsafval aan banden te leggen. Wat betekent deze Packaging and Packaging Waste…

Lees meer
14 02 2023 Pilot PET tray-to-tray recycling

Om PET trays te recyclen tot grondstof voor nieuwe voedselveilige PET trays, zal de industrie een keuze moeten maken: of de multi-layer verpakkingen weren of accepteren…

Lees meer
14 02 2023 Ontwerprichtlijn PET-trays

Als onderdeel van een studie of het mogelijk is om PET-trays te recyclen tot voedselveilige PET-trays zijn ontwerprichtlijnen opgesteld voor de industrie. Partners for Innovation…

Lees meer
09 02 2023 Inspiratiegids ‘Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte’

Voor veel producten in de openbare ruimte zijn al commerciële varianten van gerecycled kunststof op de markt. Dit blijkt uit de inspiratiegids 'Producten uit recyclaat…

Lees meer
19 12 2022 Moonshot Circulaire Vloerbedekking

De partijen die actief zijn in de vloerbedekkingsbranche hebben samen een roadmap gemaakt om vinyl, laminaat en tapijt meer circulair te maken. De volgende stap…

Lees meer
05 12 2022 Hiaten in onderwijsaanbod circulair ontwerpen

Wat ontbreekt in de opleidingen voor circulair ontwerpen om de transitie naar de CE te versnellen? Hoe maak je repareren aantrekkelijker? Hoe kunnen ontwerpers consumenten…

Lees meer
02 12 2022 Verpakkingsrapportage CBL 2021

Supermarkten zijn druk bezig met het verduurzamen van verpakkingen. Wel moet er nog veel gebeuren om de doelstellingen te halen. Dat blijkt uit de jaarlijkse…

Lees meer
25 11 2022 Op naar circulair verhuizen!

Het jongste nummer van Verhuizen, het magazine van de brancheorganisatie Erkende Verhuizers, gaat in op het belang van het verduurzamen van verpakkingsmaterialen. Er wordt aan…

Lees meer
21 11 2022 De vrijblijvendheid is er vanaf

Onlangs vierde Partners for Innovation het vijftienjarig bestaan. VerpakkingsManagement sprak met één van die partners, Siem Haffmans, over de actuele ontwikkelingen die de consultant op…

Lees meer
21 10 2022 What’SUP

Binnenkort lopen we allemaal met een herbruikbare koffiebeker, bestek en maaltijdbakje rond en wordt het opruimen van zwerfafval een lucratieve hobby. Hoe, daarover gaat de…

Lees meer
19 09 2022 Herbruikbare verpakkingen: kansen voor kunststoffen

Tijdens de kunststoffenbeurs op 14 september 2022 in Den Bosch, heeft Siem Haffmans een presentatie gehouden over Herbruikbare verpakkingen: kansen voor kunststoffen. Met als ondertitel…

Lees meer
14 09 2022 13 factoren voor succesvolle circulaire ketenprojecten

Een bedrijf dat circulaire innovaties wil ontwikkelen moet meestal voorbij zijn eigen bedrijfsmuren kijken. Samenwerking in de keten vergroot de kansen op betere en waardevolle…

Lees meer
21 06 2022 Catering maakt ommezwaai naar herbruikbaar

Weggooiplastic heeft z’n langste tijd gehad. Regelgeving blijkt een krachtig middel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Te meer daar er allerlei…

Lees meer
20 04 2022 Inspiratiegids ‘Verspil geen pil’

De inspiratiegids 'Verspil geen pil' is een interactieve gids voor alle betrokkenen in de medicatieketen, van geneesmiddelen producent tot patiënt. De focus ligt op duurzaamheid…

Lees meer
25 03 2022 Roadmap Plastic Pact NL: stapsgewijze aanpak kunststof verpakkingen

Minder, beter recyclebare, meer recyclaat en als het kan liefst herbruikbare kunststof verpakkingen. Het zijn ambitieuze doelstellingen van de ondertekenaars van het Plastic Pact NL.…

Lees meer
07 03 2022 Verkenning SUP-proof rietjes

Voor mensen die voor eten of drinken afhankelijk zijn van een rietje, zijn op dit moment geen alternatieven beschikbaar die aan alle eisen en wensen…

Lees meer
22 02 2022 Quickscan optimalisatie ketensamenwerking UPV

Een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid helpt om grip te krijgen op de inzameling en circulaire verwerking van afvalstromen, maar het moet slimmer en beter. Dat blijkt…

Lees meer
22 02 2022 Wondermiddel

Afgelopen maanden sprak ik met twintig ketenpartijen over UPV, ofwel uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Die gesprekken gingen over verpakkingen, elektrische apparatuur en batterijen. De bedoeling van deze…

Lees meer
21 12 2021 Infographic SUP fase II

Nu de eerste producten van de SUP-regelgeving op 3 juli aan banden zijn gelegd, wordt de specifieke invulling van de andere producten steeds duidelijker. Te…

Lees meer
13 12 2021 A Chemicals Perspective on Designing with Sustainable Plastics

Bij de ontwikkeling van kunststof producten wordt niet systematisch rekening gehouden met duurzaamheid. Een chemisch perspectief is nog uitzonderlijker. Met een chemische blik kunnen ontwerpers…

Lees meer
03 12 2021 CBL verpakkingsrapportage 2020

Supermarkten boeken vooruitgang met de preventie en hergebruik van verpakkingen, design for recycling en het toepassen van gerecyclede kunststoffen. Er valt nog veel te doen,…

Lees meer
16 11 2021 Omarm gerecyclede kunststoffen, het kan

De inrichting van de buitenruimte is bij uitstek een beleidsterrein waar gemeenten zelf aan het roer staan. Het biedt hun een mooie gelegenheid om meer…

Lees meer
11 10 2021 Het recept voor een duurzame pil

Geneesmiddelen hebben naast hun geneeskrachtige waarde ook impact op het milieu. Het is in ieders belang dat deze ‘bijwerking’ van geneesmiddelen tot een minimum wordt…

Lees meer
03 10 2021 LCA Quickscan Pieter Pot

Uit een LCA QuickScan die voor Pieter Pot is uitgevoerd naar herbruikbare en eenmalige verpakkingen, komt de herbruikbare verpakking goed uit de vergelijking.  Hoewel de…

Lees meer