Overzicht van
publicaties

Publicaties
27 02 2023 Biodiversiteit maakt ons weerbaar

In de serie 'De 9 planetaire grenzen' bespreekt het tijdschrift Milieu deze grenzen in een Nederlandse context. Onze wereld heeft grenzen, waar we binnen moeten…

Lees meer
26 09 2022 Biomassa van Alien Invaders: Zuid-Afrika levert 100% groene brandstof

Maar liefst tien procent van Zuid-Afrika is bedekt met de Alien Invaders: bomen die niet thuishoren in dit land. Zij vormen een grote bedreiging voor…

Lees meer
25 02 2022 Advies verdeling budget verbreed agrarisch natuur- en landschapsbeheer

De 12 provincies zijn het eens geworden over de verdeling van bijna 100 miljoen euro extra voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) voor de periode…

Lees meer
20 09 2021 Biomassa Potentieel in Ivoorkust

Ivoorkust heeft een aanzienlijk potentieel om biomassa reststromen van cashewnoten, cassave, cacao, palmolie en rubber op een productieve en verantwoorde manier te gebruiken. Dat is…

Lees meer
05 04 2019 Hoogwaardige inzet biomassa MRA

Het project ‘Hoogwaardige inzet van biomassa in de MRA’ bestaat uit twee fasen. Fase 1 betreft het inventariseren van biomassastromen, technologieën en kansrijke initiatieven in…

Lees meer