Windturbines in Benin

Project

Windturbines in Benin

Haalbaarheid & actieplan

Veel kust- en windgebieden in Sub-Sahara, zoals het zuiden van Benin, overwegen windenergie te gebruiken voor hun elektriciteitsvoorziening. Of dat haalbaar en wenselijk is, is sterk afhankelijk van de lokale sociaaleconomische omstandigheden. Daarom onderzochten we hoe en in welke mate lokaal geproduceerde windturbines bij kunnen dragen aan de elektrificatie van Zuid-Benin.

Sectorontwikkeling voor kleine windturbines in Benin

In opdracht het Ministerie van Energie in Benin en CTCN onderzochten we het technologisch en economisch potentieel van kleine windturbines in Benin, beginnend bij het markt. Die markt bleek groot genoeg om een passend volume te produceren. Ongeveer 90 dorpen in het zuiden van Benin (ca 200.000 inwoners) kunnen op deze manier voorzien worden van windenergie.

Daarnaast bekeken we de mogelijkheden voor lokale productie, omdat dat een belangrijke factor is voor het succes van de technologie. Productie in de regio zorgt niet alleen voor lagere kosten, maar ook voor sociale inbedding van de technologie en werkgelegenheid. Hoewel de eerste stappen van de sector sterk afhankelijk zijn van import kunnen de meeste vaardigheden en materialen op korte tot middellange termijn uitgevoerd worden door Beninese bedrijven.

Tot slot beschrijft een actieplan de stappen voor de daadwerkelijke ontwikkeling van een sector voor kleine windturbines.

Bekijk het rapport

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Vissers 31 (0)6 4260 9354
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539