Van afval naar energie in Nigeria

Project

Van afval naar energie in Nigeria

Door een gebrek aan betrouwbare en betaalbare elektriciteit maken veel huishoudens en bedrijven in Nigeria gebruik van dieselgeneratoren. Tegelijkertijd zorgt het beheer van huishoudelijk afval voor steeds grotere milieuproblemen. De Energy Task Force van Ogun State, een regio in Nigeria, wilde daarom verkennen of off-grid oplossingen gericht op het omzetten van huishoudelijk afval naar energie kunnen bijdragen aan een oplossing voor beide problemen.

Van afval naar energie

De Europese Commissie voor Internationale Ontwikkeling en Samenwerking (EuropeAid) faciliteerde een onderzoek naar het omzetten van huishoudelijk afval (Municipal Solid Waste – MSW) MSW in elektriciteit in Ogun State. Het uiteindelijke doel van het onderzoek was een financierbaar businessplan te ontwikkelen voor een onderneming die zowel het sorteren van het afval voor zijn rekening neemt als de omzetting van dit afval in energie. Daarbij werd uitsluitend naar off-grid energiesystemen gekeken.

In een studie onderzochten we de technische en financiële haalbaarheid van een waste-to-energy technologie in Ogun en de verwachte sociaaleconomische- en milieu-impact. Daarnaast hebben we een concept technisch ontwerp ontwikkelt met de bijbehorende mogelijk businessmodellen.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539