Captive Power in Nigeria

Project

Captive Power in Nigeria

Ongeveer de helft van de Nigerianen heeft geen toegang tot elektriciteit, terwijl bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende behoefte. In een marktstudie onderzochten we de Nigeriaanse energiemarkt en de mogelijkheden voor de inzet van captive power in de agri-food sector.

De Nigeriaanse energiemarkt

Vanwege de onstabiele en onbetrouwbare energievoorziening in Nigeria maken veel bedrijven en huishoudens gebruik van dieselgeneratoren. Slechts 4% van de totale hoeveelheid gebruikte energie is afkomstig van het elektriciteitsnetwerk, de overige 96% is zelf opgewekt. Ook de maakindustrie, één van de grootste drijvende krachten achter de economische groei in Nigeria, maakt gebruik van diesel en gas vanwege de onregelmatige elektriciteitsvoorziening.

Sinds de overheid de elektriciteitssector in 2013 privatiseerde is het energielandschap flink veranderd. Deze herstructurering heeft nog niet geleid tot de verwachte en gewenste verbeteringen in termen van een betrouwbare, schone en betaalbare elektriciteitsvoorziening. Een mogelijke oplossing is het opschalen van captive power-initiatieven, waarbij industriële partijen op een duurzame wijze hun eigen energie opwekken.

Marktstudie captive power in agrifood sector

Met de marktstudie hebben we de Nigeriaanse energiemarkt in kaart gebracht en de kansen en belemmeringen voor het gebruik van captive power onderzocht. Uit de marktstudie bleek dat de overvloedige hernieuwbare energiebronnen van Nigeria grotendeels onaangesproken zijn. Met name bio-energie lijkt zeer geschikt voor de landbouwsector en de primaire bewerking van landbouwproducten in de voedselindustrie. Dit zijn energie-intensieve processen, maar de reststromen die ingezet kunnen worden voor energieopwekking zijn veelal op dezelfde locatie voorhanden.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de VN:

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539