Coega Biomass Centre

Project

Coega Biomass Centre

Betaalbare schone energie voor lokale bevolking

In het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth wordt in 2022 een fabriek voor de productie van pellets uit biomassaresiduen weer in gebruik genomen onder de naam Coega Biomass Centre. iLive Sustainable Development (SA) en Partners for Innovation (NL) hebben de handen ineengeslagen om de lokale bevolking toegang te geven tot schone energie, ongeveer 900 banen te creëren en ongebruikte biomassareststromen waarde te geven. 

Het project heeft tot doel de haalbaarheid en duurzaamheid van toeleveringsketens voor biomassa aan te tonen en hoopt meer biomassabronnen en eindgebruikers op de Zuid-Afrikaanse markt te ontsluiten

We starten allereerst met de productie van witte korrels. Witte pellets zijn perfect geschikt om te worden verbrand in apparaten voor schoon koken, in industriële ovens voor stoom- en stroomproductie en als vervanging voor steenkool om elektriciteit of biobrandstoffen te produceren. De partners zullen een volledige renovatie van de fabriek uitvoeren. De fabriek zal naar verwachting in juli 2021 operationeel zijn en de volledige capaciteit – 120.000 ton per jaar – zal vóór eind 2021 worden bereikt.

Torrefactie

Het consortium onderzoekt ook de haalbaarheid en haalbaarheid van de introductie van een innovatieve droog- en torrefactietechnologie. Met deze technologie kan de installatie ook zwarte pellets produceren. Zwarte pellets hebben een aantal voordelen ten opzichte van witte pellets, vooral wanneer ze over lange afstanden worden vervoerd. Bovendien is de grondstof die wordt gebruikt om zwarte pellets te produceren minder kritisch dan voor witte pellets. Hierdoor kunnen biomassaresiduen – zoals bosbouwrestanten – gebruikt worden die anders in het veld zouden worden achtergelaten, waarbij methaan wordt geproduceerd dat een 25 keer grotere broeikasgasimpact heeft dan CO₂. In totaal zou met het gebruik van pellets naar schatting van 17 Mton CO₂-uitstoot per jaar kunnen worden bereikt.

Waarde geven aan biomassaresiduen

Wanneer het operationeel is, zal Coega Biomass Center ongeveer 600 directe en indirecte banen opleveren, gerelateerd aan de inzameling, voorverwerking en transport van biomassa-residuen.

In totaal heeft de pelletfabriek jaarlijks 160 duizend ton grondstof nodig. Er zijn verschillende biomassa-reststromen in Zuid-Afrika die bij uitstek geschikt zijn voor de productie van duurzame pellets. Naast restmateriaal van bosbouw en zaagsel van zagerijen, zal de pelletfabriek worden gevoed door lokale invasieve soorten die de watervoorziening bedreigen en grote schade aanrichten aan het lokale milieu en de economie. Verder krijgt groenafval uit tuinen en stadsparken dat nu op stortplaatsen terechtkomt een goede bestemming. Om de duurzaamheid te borgen komt er een systeem voor de certificering van individuele biobased grondstoffen.

Partners in Business

Dit project is een eerste spin-off van het Partners for International Business-project ‘Solid biomass opportunities in South Africa’, waarin zes Nederlandse bedrijven, ondersteund door de Nederlandse overheid, samenwerken met Zuid-Afrika om succesvolle businesscases te ontwikkelen voor duurzame biomassa-waardeketen.

Biomass animation

Bekijk hier de animatie over de samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika rondom reststromen van houtige biomassa en het Coega Biomass Centre (pelletfabriek) in Port Elizabeth.

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Hanekamp.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

         

 

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539