Rakiatou Gazibo

Managing Director PfI Niger

Lees meer
Curriculum

Over
mij

Rakiatou Gazibo is landbouw-, veeteelt- en voedselzekerheidexpert. Ze stimuleert ondernemerschap in de landbouw – waaronder agroforestry – met name onder boeren in kleinschalige gemeenschappen. Ze verbindt ondernemers, overheidsdiensten en financiers, met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren. In de ontwikkeling van het AgriProFocus netwerk in Niger speelde ze een cruciale rol. Ze organiseerde tal van evenementen, waaronder de eerste ondernemerschapsweek, waarin ze ruim 400 plattelandsondernemers en telersverenigingen in Niger samenbracht.

Rakiatou heeft uitgebreide ervaring op het gebied van sociale en landbouwgerelateerde ontwikkelingsprojecten in Niger en de aangrenzende regio’s. Ze was nationaal coördinator van het ‘Vrede, Jeugd en Ontwikkeling’ project van het United Nations Development Program (UNDP). Ook werkte ze als programmamedewerker duurzaam levensonderhoud voor Oxfam, als land coördinator voor AgriProFocus en als adviseur institutionele en organisatieontwikkeling bij SNV.

Contact