Verkenning toepassen kunststof recyclaat

Project

Verkenning toepassen kunststof recyclaat

Hoe kunnen we vraag en aanbod van gerecycled kunststof verpakkingsmateriaal beter op elkaar afstemmen? In opdracht van Rijkswaterstaat en het KIDV analyseerden we samen met Rebel de huidige markt van kunststoffen en de mogelijke afzetmarkten voor recyclaat.

Vraag en aanbod van kunststof recyclaat

Voor de verkenning brachten we de huidige markt van kunststof verpakkingen in kaart. Daarnaast inventariseerden we de technische, economische en organisatorische knelpunten die ketenpartijen in de praktijk tegenkomen. Ook onderzochten we de kansen voor het uitbreiden van toepassingen van kunststof recyclaat.

Uit de technische analyse blijkt dat in vrijwel alle markten (meer) recyclaat toegepast kan worden, mits de kwaliteit voldoet aan de eisen van marktpartijen. Vooral in de bouw en infrastructuur, transportverpakkingen en niet-voedselverpakkingen zijn veel mogelijkheden die nog onvoldoende benut worden. De economische analyse laat onder andere zien dat er meer recyclaat van hoge kwaliteit – specifieke monostromen – nodig is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Kunststof verpakkingsafval als grondstof

In het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG), gefinancierd door Stichting Afvalfonds, voeren KIDV en Rijkswaterstaat pilots uit die het toepassen van kunststof recyclaat bevorderen. Lees hier meer over het programma en de pilots.

We voeren meer projecten uit rondom het toepassen van gerecyclede kunststoffen, bijvoorbeeld het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat  of  de Roadmap van het Plastic Pact. Lees meer over Circulaire Kunststoffen of neem contact op met Siem Haffmans of Ingeborg Gort hoe we u kunnen helpen.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702