Publicaties
9 februari 2023

Inspiratiegids ‘Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte’

Gerecycle kunststof in publieke ruimteVoor veel producten in de openbare ruimte zijn al commerciële varianten van gerecycled kunststof op de markt. Dit blijkt uit de inspiratiegids ‘Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte‘ die adviesbureau Partners for Innovation heeft opgesteld voor het Overijsselse samenwerkingsverband Dutch Circular Polymer Valley. Met deze verkenning willen de partijen bedrijven inspireren om meer gerecyclede kunststoffen toe te passen en overheden stimuleren om hun inkoopbeleid aan te passen. We hebben deze gids in februari 2023 geactualiseerd met nieuwe producten die al verkrijgbaar zijn en met cases over 100% recycling van buitenriolering en City Para-site: samen bouwen aan de wijk van morgen.

In de inspiratiegids maken we onderscheid in zes categorieën: producten om klimaatveranderingen op te vangen, infrastructuur, waterwerken, ondergrondse producten, straatmeubilair & groenvoorzieningen en sport & speltoepassingen. Het gaat om producten zoals regenwaterbuffers, eco-roosters, gevelbekleding, walbeschoeiing, rioolbuizen, banken, lantaarnpalen en speeltoestellen. In totaal komen de initiatiefnemers tot meer dan 40 productgroepen, waarbij gemeenten kunnen kiezen voor gerecyclede kunststoffen. Soms als alternatief voor virgin plastic, soms als duurzaam alternatief voor andere materialen als hout, beton of metaal.

Download hier de geactualiseerde marktverkenning ‘Producten uit recyclaat voor de publieke ruimte’ (2023)

Doe mee!

Wilt u als gemeente of ondernemer bijdragen aan de snellere toepassing van gerecyclede kunststoffen? Neem dan contact op met Rosa Jager, Ingeborg Gort of Jos Vlugter. Klik hier voor meer informatie over circulaire kunststoffen.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Jos Vlugter +31 (0)6 1829 9541