Circulaire
economie

Wij werken samen met onze klanten
aan circulaire en duurzame innovaties.

Lees meer
Werkgebied

Transitie naar een circulaire economie

Veel bedrijven en organisaties voelen de urgentie om de overstap te maken naar een circulaire manier van werken. In een circulaire economie zorgen we dat producten en grondstoffen zo lang mogelijk in omloop blijven en hun waarde behouden. Deze transitie vraagt om andere, innovatieve manieren van denken en doen.

In onze ogen kunnen circulaire innovaties alleen succesvol zijn als ze technisch haalbaar zijn, rendabel zijn voor ondernemers én aantrekkelijk voor eindgebruikers. Dat alles op een maatschappelijk verantwoorde manier en met een positieve impact op het milieu.

Waar sta ik als ondernemer of organisatie?

Zo’n integrale benadering vraagt nogal wat van bedrijven en organisaties die deze transitie willen maken of al onderweg zijn. Wat betekent circulair werken voor mijn bedrijf of organisatie? Hoe circulair is mijn bedrijf eigenlijk al? Waar begin ik, wat is de beste strategie, hoe zet ik een project op, waar vind ik financiering, hoe overtuig ik mijn klanten, hoe maak ik het waar en hoe meet ik de resultaten?  Afhankelijk van welke fase waarin u zich bevindt, zijn deze vragen meer of minder urgent.

 

Onze aanpak: complexe onderwerpen helder en duidelijk maken

Ons team van strategisch adviseurs en industrieel ontwerpers heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van duurzame projecten. We snappen de techniek, kunnen samen circulaire verdienmodellen opzetten en vanuit het perspectief van eindgebruikers uw project beoordelen. We hechten daarbij veel waarde aan inhoudelijke samenwerking.

“Wij maken complexe onderwerpen helder en concreet. Zodat u meteen aan de slag kunt en resultaten kunt boeken”

Hoe pakken we dat aan? Afhankelijk van de vraag waarop u een antwoord wilt kunnen we een omgevingsanalyse uitvoeren van de wetgeving, markt en technologie. Een strategische sessie om de neuzen dezelfde kant op te krijgen is hiervoor een beproefd middel. We kunnen ook een beslisboom ontwikkelen die het keuzeproces vereenvoudigt. Een inspiratiegids kan u op ideeën brengen, terwijl een roadmap stapsgewijs tot het gewenste doel leidt. Of heeft u meer behoefte aan een LCA of circulariteits quickscan om de impact te bepalen. Wilt u een gestructureerd en afgewogen voorstel van activiteiten dan is een actieplan zinvol.   Het opzetten van ontwerprichtlijnen maakt heel concreet wat u te doen staan om uw product of dienst circulair te maken. En wilt u blijven monitoren hoe uw score is op vooraf bepaalde parameters dan is een dashboard een goed idee.

Thema’s

We maken ons sterk voor circulaire verdienmodellen, circulair ontwerpen en circulair gedrag. Binnen deze werkgebieden specialiseren we ons in de thema’s die maatschappelijk op dit moment het meest relevant zijn.

Tot onze kernthema’s rekenen we:

Wilt u meer weten over onze circulaire projecten? Klik dan hier.

Wilt u meer weten over onze circulaire diensten? Klik dan hier.

 

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888