Jasmijn Sybenga

Adviseur

Lees meer
Testimonial

De juiste duurzame balans vinden tussen mens en natuur

Jasmijn Sybenga

Curriculum

Over
mij

Jasmijn Sybenga is Europees adviseur natuurbeleid en duurzaam landgebruik. Zij is gepromoveerd op bosontwikkeling en het herstel van de oorspronkelijke bossamenstelling in noord Schotland. Door haar achtergrond in paleo-ecologie heeft Jasmijn veel kennis vergaard over de impact van het klimaat en de mens op de natuur. Haar werkzaamheden in het beheer, behoud en de bescherming van de ‘Flow Country’ – het grootste gebied van ‘blanket bog’ (een zeldzaam type hoogveen) in Europa – heeft haar laten kennis maken met de belangrijke rol die veen, en natuurgebieden in het algemeen, spelen in het opslaan van koolstof, de diensten die ecosystemen kunnen leveren aan de mens (‘ecosystem services’) en de belangrijke sociaaleconomische functie die natuurgebieden vervullen.

Binnen Partners for Innovation houdt Jasmijn zich voornamelijk bezig met projecten binnen duurzaam landgebruik waarin wordt gewerkt aan een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van landbouw en natuur.

Cases

Projecten waar ik trots op ben

Contact