Natuurlijke CO2-opslag in bomen en bodem

Project

Natuurlijke CO2-opslag in bomen en bodem

Monitoring en Certificering

Een groep van 70 experts helpt de Europese Commissie bij de regelgeving en de certificering om de verwijdering van CO₂ uit de lucht te bevorderen. Ze krijgen daarbij technische ondersteuning van Wageningen Environmental Research, Partners for Innovation en Climate Neutral Group

De Europese Commissie wil wettelijke richtlijnen opstellen voor de verwijdering van CO₂ uit de lucht. Die richtlijnen moeten kunnen bouwen op geverifieerde en gecertificeerde methoden. De Commissie heeft een groep van 70 deskundigen uit Europa met uiteenlopende en elkaar aanvullende achtergronden geselecteerd om zich hier over te buigen.

Landbouw, bossen en veen

De opname van CO₂ door bomen, planten en de bodem is een van de oplossingen die om betrouwbare en transparante metingen en monitoring vraagt. Deze nature based solutions richten zich op drie typen landschapsbeheer: landbouw, bosbouw en herstel van veengebieden.

De experts die zich hiermee bezig houden krijgen de komende twee jaar ondersteuning van Partners for Innovation, Wageningen Environmental Research en Climate Neutral Group. Partners for Innovation zal vooral technisch, wetenschappelijk en beleidsmatig materiaal verzamelen en filteren om de discussie in de expertgroep te voeden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij de zes voorziene bijeenkomsten van de experts in Brussel.

Kwantificering

Een tweede taak is om methoden te ontwikkelen voor het certificeren van de CO₂ opname. Het belangrijkste vraagstuk bij certificeren is de kwantificering: hoe monitor en rapporteer je de opslag en emissies? Wat is het uitgangspunt voor de metingen? Hoe zit het met de opslag op lange termijn? En hoe garandeer je dat de activiteiten duurzaam zijn en ten goede komen aan bijvoorbeeld biodiversiteit? Hier zullen Wageningen Research, naast hun inbreng van wetenschappelijke kennis, en Climate Neutral Group zich vooral op concentreren.

Ten slotte zal Partners for Innovation dynamische LCA’s van duurzame bouwproducten als hout uitvoeren om de impact van de activiteiten op het milieu te bepalen.

Meer informatie

Bezoek voor informatie over dit project de website of onze pagina over projectontwikkeling en financiering of neem contact op met Jasmijn Sybenga, Peter Karsch of Francisca Demmendal-Wit.

Met dit project dragen we bij aan de volgende duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties:

SDG 13  SDG 15
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Jasmijn Sybenga +31 (0)6 2811 0277