Actieplan Design for Recycling kunststof verpakkingen

Project

Actieplan Design for Recycling kunststof verpakkingen

De meest kansrijke acties

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft het Actieplan Design for Recycling gelanceerd. Het plan bevat de meest kansrijke ontwerpoplossingen om kunststof verpakkingen beter recyclebaar te maken. Partners for Innovation heeft dit actieplan voor het Afvalfonds opgesteld met hulp van partijen in de keten, waaronder de NRVD, Recycling Netwerk Benelux, NRK , Plastic Pact NL en FNLI.

In 2021 concludeerde de WUR uit onderzoek voor de NRVD dat slechts 27% van de kunststof verpakkingen in Nederland goed recyclebaar was. Het Afvalfonds en het KIDV streven ernaar om in 2025 dit percentage tot minstens 50% te verhogen. Om dat doel te behalen heeft het Afvalfonds ons een actieplan laten opstellen om verpakkingen zo te ontwerpen dat ze geschikt zijn om te recyclen.

Design for Recycling

Sinds 2021 zijn de nodige projecten in gang gezet op de recyclebaarheid te verbeteren. In het actieplan staan de meest kansrijke ontwerpoplossingen om veelgebruikte verpakkingen volwaardig te recyclen en opnieuw te gebruiken voor nieuwe verpakkingen.

De grootste twee stromen waar veel winst te behalen valt zijn PET-Trays en folies. De opstellers signaleren 16 ontwerpproblemen die met gerichte acties kunnen worden opgelost.  Tot de concrete oplossingen behoort in elk geval een hoger percentage afwasbare etiketten, sleeves en lijmen. Ook moeten producenten en importeurs omschakelen naar meer mono-materialen en meer transparante (PET) en licht gekleurde (geen zwarte!) verpakkingen. Meer actie op alternatieven voor aluminium sluitfolies en PS/EPS-verpakkingen, een betere sorteermethode voor kleine vormvaste  verpakkingen en de ontwikkeling van herbruikbare doseersystemen, kan het aandeel goed recyclebare verpakkingen verder verhogen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans, Jannes Nelissen of Tim de Ruijter. Lees meer over duurzaam verpakken of de nieuwe PPWR-regeling.

Download  het Actieplan Design for Recycling kunststofverpakkingen.

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578