Samenwerken

in ketenprojecten

Strategische samenwerkingen tussen alle partijen  in een keten zijn een belangrijke succesfactor voor duurzame innovatie. Ketensamenwerking voorkomt dat een keuze in de ene fase van een product tot problemen leidt in een andere fase.

Expertise

Waarom
samenwerken in de keten?

Ketenprojecten zijn strategische samenwerkingen tussen partijen betrokken bij de levenscyclus van een product of proces. Een keten kan bijvoorbeeld bestaan uit (grondstof)leveranciers, brand owners, retailers, gebruikers, inzamelaars en recyclers.

Om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen is het van belang om met al deze betrokken partijen samen te werken. Hiermee zorg je ervoor dat alle onderdelen in de levenscyclus van een product optimaal op elkaar afgestemd zijn, zodat je de meeste milieuwinst behaalt. Een keuze in de ontwerpfase leidt op die manier bijvoorbeeld niet tot problemen bij de recycling.

Een ketenproject beginnen

Ketenprojecten starten we altijd vanuit een maatschappelijk vraagstuk én een marktkans. Soms initiëren we zelf een project, waarbij we alle betrokken partijen samen brengen en de samenwerking organiseren. Ook begeleiden we ketensamenwerkingen als onafhankelijk adviseur en ketenregisseur. Wij hebben ruim tien jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van circulaire ketenprojecten. Onze ervaringen hebben we gebundeld in de publicatie ’13 succesfactoren voor circulaire ketenprojecten”

Een paar voorbeelden

  • We zijn betrokken bij Dutch Circular Polymer Valley, een samenwerkingsverband voor circulaire ketens in de kunststofindustrie.
  • We hebben voor het Europese project All4biodiversity alle partijen bij elkaar gebracht en de financiering aangevraagd.
  • We organiseren samenwerking en nieuwe inzichten door de hele keten. Zo verzorgen we onder andere CIRCO trainingen.
  • We waren coordinator van het Partners in International Business consortium waarin zes Nederlandse bedrijven samenwerken met Zuid-Afrikaanse partijen om meer waarde te halen uit houtige biomassa reststromen in Zuid-Afrika.
  • We begeleiden je bij het ontwerp van een product, waarbij rekening gehouden wordt met de gehele levensduur én het einde van de levensfase. Ook helpen we bij het aanpassen van je product voor recycling. Bekijk bijvoorbeeld de ecodesign trainingen die we bij DAF geven of het kitkokerproject.
  • We helpen je bij het vinden en aansturen van partijen voor het opzetten van een goede re-use lijn. Hierbij gaat het om het evalueren van de bestaande voorraad, de retourlogistiek en de opslag en verkoop van deze producten. Dit deden we onder andere bij Vanderlande. Voor het circulaire ketenproject Flexibel PVC hebben we de partners bijeengebracht, de financiering aangevraagd en treden we nu op als procesbegeleider.
Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579