Dutch Circular Polymer Valley

Project

Dutch Circular Polymer Valley

Samen snel en effectief naar een circulaire kunststofketen

Dutch Circular Polymer Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren wij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Ons doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren.

Inkoop en Innovatie

In dit project ondersteunt Partners for Innovation gemeenten, de provincie Overijssel en bedrijven bij de inkoop en ontwikkeling van innovatieve producten van gerecycled kunststof voor de publieke ruimte. We zetten inkoop- en innovatiepilots op voor klimaatadaptatie. Concreet gaat het om de inzet van gerecyclede kunststofproducten in bovengrondse en ondergrondse toepassingen zoals rioolbuizen, straatkolken, infiltratiekratten, oeverbeschoeiing of kunststof wegen  We nodigen bedrijven uit om hier aan bij te dragen. We hebben een marktverkenning uitgevoerd naar producten voor de publieke ruimte die nu al van gerecycled kunststof zijn gemaakt. Dit is uitgemond in een inspiratiegids ‘Producten uit recyclaat voor de openbare ruimte” voor gemeenten. Bedrijven die hierin willen komen, kunnen contact met ons opnemen. Voor het ontwikkelen en produceren van producten van gerecycled kunststof kun je een beroep doen op de provinciale subsidieregeling ‘Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen’ en CIRCO-Tracks; een methode om circulair te ontwerpen en te ondernemen.

Projectpartners

DCPV is een initiatief van Polymer Science Park, Hogeschool Windesheim, Natuur en Milieu Overijssel (namens WaardeRing), ROVA (namens CirkelWaarde), GreenPAC iLab en Partners for Innovation. Samen met meer dan 100 bedrijven en organisaties willen we het aandeel gerecyclede kunststoffen in producten op korte termijn  vergroten.. Wij realiseren dit door kennisontwikkeling, innovatie, demonstratie, ondersteuning van startups en de inzet van de inkoopkracht van overheden als ‘launching customer’.  DCPV wordt ondersteund door ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Klik hier voor meer informatie over Dutch Circular Polymer Valley of volg de ontwikkelingen op LinkedIn.

Doe mee

Wilt je als ondernemer, organisatie of gemeente meehelpen om een circulaire kunststofketen te versterken? Je ideeën, innovaties en vragen zijn waardevol. Doe mee en meld je aan bij Ingeborg Gort of Martijn Kerssen van Oost NL, martijn.kerssen@oostnl.nl

Wilt je meer weten over onze inbreng in dit programma, de toepassing van kunststof recyclaat of ketensamenwerking, neem dan contact op met Ingeborg Gort of Jos Vlugter.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524