Monitoring, Evaluatie and Leren

Complexe projecten in Sub-Sahara Afrika worden vaak ondersteund door verschillende stakeholders en donoren. Monitoring, Evaluatie en Leren (MEL) zijn essentieel in deze projecten.

 

Expertise

Grip op complexe projecten

In Sub-Sahara Afrika hebben we jarenlange ervaring met projecten op het snijvlak van hernieuwbare energie, landbouw en duurzaam landgebruik. Deze complexe projecten worden vaak ondersteund door verschillende stakeholders en donoren; NGO’s, overheidsinstanties en financiële instellingen. Monitoring, Evaluatie en Leren (MEL) zijn essentiële elementen in elk van dergelijke projecten of programma’s.

Via MEL bepalen we in welke mate een project of programma de gestelde doelen heeft behaald, signaleren we problemen vroegtijdig en leren we van onze fouten. Monitoring begint al bij de start van een project en loopt door gedurende de looptijd van het project. Evaluatie wordt uitgevoerd in bepaalde stadia van een project, meestal halverwege en aan het einde. Leren is een element dat goed ingebed moet zijn in alle facetten van een project. Eerdere ervaringen, zowel goede als slechte, zijn de belangrijkste input voor adaptief management.

Samenwerking

Als Partners for Innovation zijn we toegerust om klanten te ondersteunen bij het meten, begrijpen en gebruiken van resultaten die verder gaan dan outputs/KPI’s om hun interventies beter te managen en te sturen. Dat doen we door met onze klanten te werken in plaats van voor hen. Daarbij zorgen we ervoor dat we in onze samenwerking allebei dezelfde lange-termijndoelstellingen nastreven, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en vertrouwend op onze respectievelijke kwaliteiten en capaciteiten. Onze kracht is dat we een flexibel, slagvaardig bedrijf zijn, dat samenwerkt met strategische (lokale)partners om zowel kennis van de lokale context, de technische knowhow, dataverzameling als analyses te leveren.

Met onze dienstverlening richten wij ons op:

  • Monitoring – ondersteuning bij het ontwerp van indicatorkaders en MEL-systemen en -richtlijnen, inclusief afstemming van belangrijke (overkoepelende) kwesties zoals duurzaamheid, gender en jeugd met internationaal discours over state-of-the-art monitoring in ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkel rapportagetools op basis van de capaciteit van uitvoerende partners, interne informatiebehoeften en donorvereisten
  • Rapportage – bekijken, afstemmen en promoten MEL-systemen en -richtlijnen. Adviseren en ondersteunen bij rapportage aan donateurs. Assisteren bij strategie om resultaten extern te communiceren (bijvoorbeeld berichten, nieuws, presentaties, conferenties etc.)
  • Evaluatie – Ondersteunen en uitvoeren van basislijnonderzoeken, tussentijdse beoordelingen en eindonderzoeken. Uitvoeren van impact assessments, interne evaluaties en organiseren van leersessies
  • Capaciteitsontwikkeling – ondersteuning bij MEL-activiteiten, bijvoorbeeld door training te geven in de Theory of Change-methodiek en kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingstools
  • Leren – Ondersteuning participatieve leerprocessen binnen projecten en programma’s. Consolideren van leren en helpen bij inbedding in adaptief management.

Onze strategische partners in Monitoring & Evaluatie & Leren diensten zijn Ecometrix/Brundtand en MDF.

Voorbeelden van onze projecten

  • GET.invest Finance Catalyst: monitoring, evaluatie, leren en rapporteren van dit Europese programma voor de financiering van projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Zie de resultaten van 2016-2022
  • Herziening biogasbeleid in Cambodja. Het Cambodjaanse Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij (MAFF) en UNIDO vroegen ons om het bestaande biogasbeleid van Cambodja te herzien
  • LuxDev in Niger. monitoring en evaluatie van het programma van het agentschap voor ontwikkelingssamenwerking van het Groothertogdom Luxemburg.

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen bij het monitoren, evalueren en leren van uw project, neem dan contact op met Menno Veen.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!