Monitoring en Verduurzaming

Duurzaam verpakken is een van de centrale thema’s in de circulaire economie. Verpakkingen moeten aan veel eisen voldoen maar hebben veelal een zeer korte levensduur. Wat kun je als winkelketen doen om het verpakkingsassortiment te verduurzamen?

Expertise

Monitoring binnen de circulaire economie

Wij helpen supermarkten en winkelketens, hun brancheorganisaties en toeleveranciers met het monitoren en verbeteren van onder andere de herbruikbaarheid en recyclebaarheid van verpakkingen.

Monitoring van verpakkingen dient verschillende doelen:

  • Afvalfonds Verpakkingen – Bedrijven zijn verplicht om per ton afval die ze produceren een vergoeding aan het Afvalfonds Verpakkingen te betalen. Ze kunnen een verlaging van het tarief krijgen als ze kunnen aantonen hoe groot het aandeel vormvaste verpakkingen is.
  • Brancheorganisaties – Om aan te tonen dat een sector de ambities voor duurzaam verpakken haalt, rapporteren afzonderlijke bedrijven vrijwillig de voortgang op dit gebied. Een voorbeeld is de jaarlijkse monitoringsrapportage van het CBL.
  • PlasticPact Nederland – Koplopers die zich hebben aangesloten bij het PlasticPact conformeren zich aan de ambitieuze doelstemmingen om het aandeel plastic(afval) in verpakkingen stapsgewijs te verminderen en het percentage recyclaat te vergroten. Daarvoor is een roadmap opgesteld. Om de voortgang bij te houden vraagt het PlasticPact om monitoring cijfers.

Onze aanpak:

Dataverzameling

  • Inventariseren van het verpakkingsassortiment
  • Opstellen en uitvoeren monitoringplan om te bepalen in hoeverre verpakkingen gereduceerd, hergebruikt of recycled kunnen worden en om leemtes in informatie(systemen) op te vullen.
  • Uitvoeren RecycleScan om de recyclebaarheid van eenmalige huishoudelijke verpakkingen te analyseren obv de RecycleCheck Verpakkingen van het KIDV.

Impactanalyse

We analyseren verpakkingen met de meeste impact gelet op volume, recyclebaarheid en vereiste innovaties.

Advisering

We adviseren over aanpassingen van verpakkingen voor (gewichtsreductie) en de recyclebaarheid of hergebruik te verbeteren

  • Algemene standaarden voor verbetering verpakkingstypen (recyclebaarheid)
  • Overleg met leveranciers en retailer over prioriteiten, knelpunten en beste oplossing per geselecteerde verpakking. De retailer of brancheorganisatie kan hier vervolgens zelf mee aan de slag.

Opstellen Inkoopvoorwaarden

Met de uitkomsten van de verzamelde informatie kunnen we duurzame inkoopvoorwaarden voor leveranciers opstellen, zoals de Standaard inkoopvoorwaarden Duurzaam Verpakken in de tuinbranche.

Vergelijkbare diensten en thema’s:

Interesse?

Wij hebben jarenlange ervaring met duurzaam verpakken in verschillende sectoren. Zo hebben we geholpen met brancheplannen voor duurzaam verpakken in uiteenlopende sectoren, waaronder levensmiddelen, de out-of-home sector en doe-het-zelf sector (link). Wij werken nauw samen met verschillende retailers om de verpakkingen in hun assortiment duurzamer te maken. Neem voor meer informatie contact op met Joska SesinkRosa Jager of Siem Haffmans

Projects

Related projects

Contact

Want to
know more?
Contact us!

Rosa Jager