Nieuws
22 juli 2022

Samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika zet biomassaketen aan het werk

PIB closing eventOp 1 juli is het PIB-Nederland-Zuid-Afrika biomassa samenwerkingsproject voor de toepassing van houtige biomassa reststromen in Zuid-Afrika voltooid. Tijdens de uitverkochte slotbijeenkomst in Port Elizabeth discussieerden zo’n 50 vertegenwoordigers van lokale en (inter)nationale overheden, ondernemers en organisaties over de resultaten en de follow up. Dankzij de inspanningen van het PIB-consortium, RVO en de Nederlandse ambassade is de biomassaketen nu stevig geworteld in de lokale economie en bij Zuid-Afrikaanse overheden en kennisinstellingen. 

Meer werkgelegenheid, een gunstiger investeringsklimaat, een gezondere lokale bevolking, kennisontwikkeling en een beter klimaat en milieu. Dat was de inzet van het consortium Partners in International Business (PIB) ‘Opportunities for solid biomass value chains in South Africa’. Vijf Nederlandse bedrijven – ACE, Finco Fuel, Yilkins, Control Union, en Futerra Fuels,- hebben eind 2019 het initiatief genomen om de samenwerking met Zuid-Afrikaanse organisaties en bedrijven rondom houtige biomassarestromen te bevorderen. Met Partners for Innovation als coördinator, iLive Sustainable Development als liaison en met steun van RVO en de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika.

Aankoop pelletfabriek

Na 2,5 jaar kan de balans worden opgemaakt. Op 28 en 29 juni deelden de projectpartners en experts in het Zuid-Afrikaanse Port Elizabeth de resultaten met een breed publiek van bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en andere instanties.

Het meest tastbare resultaat is de aankoop van een pelletfabriek die na een grondige opknapbeurt in de loop van dit jaar weer in gebruik wordt genomen. Hierbij zijn nagenoeg alle Nederlandse partners betrokken. Tijdens de rondleiding door de Coega Biomass Centre fabriek en een veldbezoek aan een door invasieve soorten overwoekerd gebied op 28 juni, konden de deelnemers zichzelf een helder beeld vormen van de fabriek en de problematiek van invasieve soorten.

AIP

Kennis invasieve soorten

Een ander belangrijk resultaat is de opzet van een Zuid-Afrikaans-Nederlands kennisplatform om informatie over biomassa te vergaren en uit te wisselen. Op 29 juni werden de uitkomsten van de afgelopen 2 jaar gepresenteerd met aanbevelingen over de voortgang. Sprekers gingen in op de beschikbaarheid van invasieve bomen en planten (AIP), op duurzaamheid en FSC/RSB-certificering, werkgelegenheidseffecten en nieuwe markten. De discussies over het verbeteren van beschikbaarheid, herstel na AIP-verwijdering, schoon koken, implementatie en valorisatie van andere organische stromen waren van hoog niveau. En zelfs voor de meest ingewijde deelnemers een eye opener.

Succesvolle samenwerking

“De afgelopen 2,5 jaar zijn meerdere samenwerkingen tot stand gekomen”, aldus coördinator Emiel Hanekamp. “Tussen bedrijven, overheidsorganisaties, NGO’s en onderzoeksinstituten. Dat biedt een solide basis voor toekomstige samenwerkingen die al deels gaande zijn. Bovendien leidt de uitgebreide kennisontwikkeling en uitwisseling tot een beter begrip van kansen, uitdagingen en oplossingen. Verder hebben we de basis gelegd voor potentiële nieuwe SA-NL ondernemingen. Dat alles dankzij de proactieve en open houding van alle betrokken partijen. En niet te vergeten de ondersteuning van Nederlandse Ambassade en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We zijn nog lang niet klaar, het echte werk is net begonnen.”

PIB resultaten

  1.  Acquisitie en renovatie van pelletfabriek (met Finco Fuel)
  2. Zoud-Afrika -Nederland Biomassa Kennis Platform
  3. Torrefactie haalbaarheidsstudie (met Yilkins)
  4. Stellenbosch en Utrecht University onderzoek naar de lokale sociaaleconomische en milieueffecten
  5. Ontwikkeling van een Clean Cooking Pellet Stove project (met ACE)
  6. Start certificatie van grondstof en pellets (met Control Union)
  7. Ontwikkeling partnerschap rondom biobrandstoffen  –JUST FUELS

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het PIB consortium of de pelletfabriek contact op met Emiel Hanekamp

 

 

 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539