Publicaties
4 september 2018

Verkenning ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’

verkenning kunststof verpakkingsafvalyclaat

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Rijkswaterstaat (RWS) werken samen aan het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’. Het doel van dit programma is om de toepassing van kunststof verpakkingsafval van Nederlandse huishoudens te verhogen en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen, door het stimuleren van innovaties en het wegnemen van belemmeringen in de markt. In aanloop naar deze pilotprojecten heeft de opdrachtgever behoefte aan meer en beter inzicht in de vraagzijde van de secundaire kunststofmarkt, zowel qua toepassingsmogelijkheden als qua marktontwikkeling. De verkenning heeft derhalve een technische en een economische component.

Download hier de Verkenning ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof”

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524