LCA Quickscan wijnverpakking

Project

LCA Quickscan wijnverpakking

We hebben voor de stichting Wijnfonds een milieu analyse (LCA) van vijf soorten wijnverpakkingen voor verschillende gebruiksscenario’s uitgevoerd: glas, bag-in-box, drankkarton, PET-fles en blik. De milieu-impact van een verpakking is sterk afhankelijk van de manier waarop deze gebruikt wordt. Daarom hebben we voor de LCA Quickscan wijnverpakkingen meerdere gebruiksscenario’s onderzocht.

LCA Quickscan wijnverpakkingen

In alle gebruiksscenario’s heeft de 3L Bag-in-Box verpakking de laagste klimaatimpact van alle onderzochte verpakkingen. Dit komt vooral door het lage materiaalgebruik en gewicht van de verpakking ten opzichte van de inhoud. Glazen flessen scoren in alle scenario’s minder goed dan andere wijnverpakkingstypes, ondanks het hoge recyclingpercentage van glas.

Download hier het volledige rapport.

Levenscyclusanalyses

Lees meer over onze LCA Quickscans en onze uitgebreidere levenscyclusanalyses. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannes Nelissen of Tim de Ruiter.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702