Designing Electronics for Recycling

Project

Designing Electronics for Recycling

Massive Open Online Course

Elektronische producten hebben de samenleving talloze voordelen gebracht. Aangezien e-waste de snelst groeiende afvalstroom ter wereld is, stellen overheden ambitieuze doelen om deze industrie om te zetten in een circulaire economie. Om dit probleem bij de wortel aan te pakken hebben de TU Delft, Partners for Innovation, Rijkswaterstaat en koplopers binnen de EEE-industrie de cursus ‘Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy’ ontwikkeld. 

De cursus ondersteunt ontwerpers, ingenieurs en besluitvormers in de elektrische en elektronische apparatuur (EEE)-industrie bij de overgang naar een circulaire economie door zowel Design for Recycling als Designing met gerecyclede kunststoffen te onderzoeken. Ongeacht het niveau van ontwerpervaring of bekendheid met de circulaire economie, deze cursus helpt deelnemers om hun kennis bij te spijkeren of bij te werken en hun productontwerp en materiaalkeuze te verbeteren.

Deelnemers leren hoe de recycleerbaarheid van EEA kan worden geoptimaliseerd door een goed ontwerp en hoe ze gerecycled plastic kunnen toepassen in bestaande of nieuwe producten. De cursus geeft inzicht in huidige en toekomstige recyclingtechnologieën, om de impact van ontwerpkeuzes op het terugwinningsproces van de gebruikte materialen te helpen begrijpen. Om ontwerpen nog toekomstbestendiger te maken, komen ook verwachte ontwikkelingen op het gebied van technologie, wetgeving en businessmodellen aan bod in de cursus.

Lessen uit de praktijk

Deze ‘Massive Open Online Course’ (MOOC) komt tegemoet aan de behoefte van het RE-CET (Redesigning Electronics in a Circular Economy Transition) consortium. Deze koplopers in de EEA-industrie benadrukken de noodzaak om bij ontwerpers en ingenieurs een beter begrip van Design for/from Recycling (DfR) met betrekking tot kunststoffen te ontwikkelen. Een theoretische benadering van Design for/from Recycling is al beschikbaar. Een afstemming met de gangbare end-of-life-praktijken in de industrie en de implementatie ervan in de ontwerppraktijk ontbreken momenteel echter. Deze hands-on cursus vult deze leemte op.

Op 16 maart 2022 gaat deze cursus weer van start. Deelnemers kunnen gedurende een half jaar in hun eigen tempo deze cursus volgen.

Bent u geïnteresseerd in Designing Electronics for Recycling? Lees dan onze themapagina Circulaire Elektronica of neem contact op met Flora Poppelaars of Jos Vlugter.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888
Jos Vlugter +31 (0)6 1829 9541