Agroforestry Senegal

Project

Agroforestry Senegal

Hoe kunnen we agroforestry ondernemerschap opschalen in Senegal? Dat onderzochten Partners for Innovation en Oxfam Senegal samen in een initiatief gesubsidieerd door de Nederlandse ambassade in Dakar.

Milieuprogramma

Sinds de jaren negentig stimuleert de Nederlandse ambassade in Senegal agroforestry via haar milieuprogramma. Het programma is in 2014 gestopt en heeft een goed werkend systeem voor de ontwikkeling van agroforestry in de centraal gelegen aardnotengordel van het land opgeleverd. Om het agroforestry programma nog een stap verder te brengen bundelden Partners for Innovation en Oxfam hun krachten. We ondersteunden kleine boeren bij het verdienen van geld met het planten van bomen. Het uitgangspunt was dat grote groepen jonge landbouwers kleinschalige ondernemingen ontwikkelen door bomen te laten groeien op landbouwgrond, gecombineerd met landbouwgewassen en dierlijke productie.

Online tool

Om de ontwikkeling van kleine boerenbedrijven te ondersteunen gebruikten we een online tool die de investeringen en opbrengsten van agroforestrytuinen berekent. Oxfam ondersteunde lokale NGO’s die landbouwers helpen om zich te groeperen. Daardoor kunnen ze producten in grote hoeveelheden naar de markt brengen. Landelijke kredietinstellingen hebben het kapitaal en de praktische kennis voor de financiering van dergelijke bedrijven.

Met de steun van de ambassade ontwikkelden Partners for Innovation en Oxfam instrumenten en brachten ze krediet, overheid en wetenschappelijke instellingen samen. Hiermee maakten ze de weg klaar voor innovatieve schaalvergroting van agroforestry. Daarnaast zorgden we ervoor dat de productiviteit van rurale landschappen is verbeterd.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Rakiatou Gazibo +227 9626 1205
Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579