Nieuws
15 april 2022

Nieuwe subsidieronde voor Europees programma LIFE

LIFEOp 17 mei opent een nieuwe ronde voor hét Europese subsidieprogramma voor klimaat, natuur, circulaire economie en energie. Dit jaar is in totaal zo’n 770 miljoen euro beschikbaar voor ondernemers, overheden en andere organisaties die het Europese beleid vooruit willen helpen.  Partners for Innovation heeft veel ervaring met het bij elkaar brengen van diverse partijen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opstellen van aanvragen.

LIFE is een omvangrijk Europees programma met telkens een looptijd van zeven jaar. Met ingang van  de nieuwe periode van 2021-2027 hebben de energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit een prominentere rol gekregen. Voor deze periode is een bedrag van €5, 4 miljard beschikbaar, gemiddeld 770 miljoen per jaar.

LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid, zoals de Green Deal, op de volgende onderwerpen verder ontwikkelen of in de praktijk brengen:

  1. Natuur en biodiversiteit
  2. Circulaire economie en kwaliteit van leven
  3. Klimaatmitigatie- en adaptatie
  4. Hernieuwbare energietransitie

Omvangrijke langdurige projecten

De bijdrage vanuit de Europese Commissie aan een standaard LIFE project ligt gemiddeld rond de € 1 – 3 miljoen. Een LIFE-project duurt gemiddeld 3-4 jaar.

Het opzetten van een LIFE-project en de aanvraag is complex en tijdrovend. Om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten, kunnen wij u helpen. Wij hebben veel ervaring en expertise met projectontwikkeling & financiering en met LIFE-projecten in het bijzonder. Een voorbeeld van een LIFE-project waarbij Partners for Innovation de provincie Zuid-Holland heeft ondersteund om samen met partners in de keten een aanvraag in te dienen is het Integrale Project (IP) All4biodiversity. Dit project van ruim €16 miljoen richt zich op het verlagen van de milieudruk van landbouw en infrastructuur op Natura 2000 gebieden. In het project worden manieren ontwikkeld waardoor met wederzijdse voordelen en verdienmodellen boeren, natuurbeheerders en overheden samenwerken aan het verbeteren van de biodiversiteit.

Ook aan het LIFE Preparatory Project (PreP) van het ministerie van LNV heeft Partners for Innovation ondersteuning geboden. Zo’n PreP is bedoeld om de implementatie van specifiek EU-milieubeleid en EU-regelgeving te ondersteunen. In dit project gaat LNV met onder meer provincies een conceptvoorstel ontwikkelen voor de kwaliteitsverbetering van N2000 gebieden, met name in relatie tot stikstof.

Daarnaast heeft Partners for Innovation in de afgelopen jaren succesvol aanvragen ondersteund op het gebied van klimaat en circulaire economie.

Opzet en aanvraag LIFE-project

Alle LIFE Calls for proposals 2022 worden op 17 mei gepubliceerd op de  Funding & tender opportunities portal van de EU. De deadline voor de meeste standaard projecten is 4 oktober 2022, die voor energietransie op 16 november 2022. Voor de zogeheten Strategic Integrated Projects (SIPs) and Strategic Nature Projects (SNAPs) moeten de concept voorstellen op 8 september zijn ingediend en het volledige voorstel op 7 maart 2023.

Wilt u meer weten over de LIFE-regeling en hoe Partners for Innovation u kan helpen met het ontwikkelen van een LIFE-project of het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met Peter Karsch of Torben Mulder.

Klik hier voor meer informatie van RVO over de LIFE subsidie.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630