Nieuws
16 mei 2022

Een nuttige toepassing van cacaoresiduen

 

Biogas uit vergiste schillen van cacaobonen (Cacoa Pod Husks) kan hout voor droogovens vervangen. Bovendien is het digestaat, de reststroom van de biogasvergister, een uitstekende organische meststof voor het land, blijkt uit een studie die cacaoproducent OLAM door Partners for Innovation heeft laten uitvoeren. Die nuttige toepassing van cacaoresiduen komt zowel de boeren in Kameroen als het milieu ten goede.

Kameroen is de op 5 na grootste cacaoproducent ter wereld. Het leeuwendeel van de cacaoproductie komt op het conto van kleine boeren. Vanwege het natte klimaat in het zuidwesten wordt circa 70% van de cacaobonen gedroogd in met hout gestookte ovens, de rest in de zon. De rook van de ovens vermindert echter de kwaliteit van de bonen en de houtkap leidt tot ontbossing. Tegelijkertijd blijft bij het oogsten en verwerken van cacao meer dan 70 procent aan reststromen over, de zogeheten Cacao Pod Husks. Deze blijven op het land achter waar ze gaan rotten en voor geuroverlast zorgen, of ze worden ongecontroleerd verbrand.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Olam International levert wereldwijd voedselingrediënten, voer en vezels. Het concern is een toonaangevende producent van cacaobonen en verwerker van cacaopoeders. In 2019 is het Olam Cocoa Compass progress report gepubliceerd waarin de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen. In dit rapport staan onder andere initiatieven om het landgebruik, watergebruik, broeikasgasemissies en kunstmestniveaus te beperken, zoals programma’s voor het tegengaan van ontbossing en het opleiden van cacaoboeren in Good Agricultural Practices.

Alternatief voor hout

Om ontbossing tegen te gaan en de kwaliteit van de bonen te verbeteren, heeft Olam laten onderzoeken of er een alternatief is voor het drogen met hout. OLAM werkt in Kameroen met 20-40 duizend kleine boeren. Een studie van Partners for Innovation heeft laten zien dat er mogelijk potentieel is voor het drogen van cacaobonen met biogas, waarbij de cacaoschillen worden gebruikt als grondstof voor de biogasproductie. Deze alternatieve droogmethode zou de twee belangrijkste nadelen van drogen met houtgestookte ovens kunnen oplossen.

Goed voor kwaliteit en milieu

Uit de studie komt naar voren dat er voldoende Cacao Pod Husks lijken te zijn om deze reststromen te vergisten en het vrijkomende biogas te gebruiken voor het drogen. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de bonen. De meeste milieuwinst valt te halen uit het beperken van de afbraak van de schillen op het land. Bovendien is het digestaat een goede organische meststof voor bodemverbetering. Hiermee kunnen kleine boeren mogelijk een hogere opbrengst van cacaobonen realiseren of  eigen gewassen produceren en daarmee meer inkomsten genereren. De onderzochte vergisters zijn al in gebruik in buurlanden.

De volgende stap is het opzetten van een aantal pilotprojecten met een aantal vergisters om de technische, economische, kwaliteit- en milieuaspecten en praktische implementatie beter in kaart te brengen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Hanekamp of Robert Peeters.

Wij kunnen u ondersteunen bij het verwaarden van organische reststromen en het opzetten van duurzame bio-energieprojecten

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539