Ekofish: Duurzaam energie-efficiënt visserschip

Project

Ekofish: Duurzaam energie-efficiënt visserschip

In de visserij is duurzaamheid een steeds prominenter thema. Naast het voorkomen van overbevissing, vermijden van bijvangst en verminderen van schade aan de zeebodem is het reduceren van brandstofgebruik en daarmee de uitstoot van CO2 en stikstof een belangrijke factor. Omdat de verouderende vissersvloot aan vernieuwing toe is, is de sector is naarstig op zoek naar manieren om te besparen op energie, kosten en uitstoot. 

Ekofish is een van de koplopers in het verduurzamen van de visserij in Nederland, en beoogt een doorbraak te realiseren in de reductie van uitstoot. Het bedrijf heeft in Damen Maaskant de juiste partner gevonden om samen een aanzienlijke reductie in het brandstofverbruik te realiseren door een aantal innovatieve elementen te combineren.

Duurzaam energie-efficiënt visserschip

In 2017 zijn Ekofish en Damen Maaskant van start gegaan met het demonstratieproject ‘Duurzaam energie-efficiënt visserschip’. Na de ontwerpfase is in het voorjaar van 2018 met de bouw van het schip begonnen. Eind 2019 is de Spes Nova in Scheveningen gedoopt en in de vaart genomen. Daarna was het tijd voor praktijktesten en de noodzakelijke technische aanpassingen.

De innovaties bestaan uit: ​

  • Terugwinning van energie uit de vislieren bij het uitzetten van de netten
  • Verdoving van vissen bij het fileren​
  • Hybride dieselelektrisch aandrijfsysteem met drie kleinere, schone, elektronisch geregelde motoren
  • Innovatief ontwerp van de rompvorm voor een betere ligging en minder weerstand

Projectfinanciering en ontwikkeling

Wij hebben Ekofish ondersteund bij het aanvragen van een DEI+ subsidie voor innovatieve energie- en klimaatprojecten. Deze aanvraag is gehonoreerd, wat een welkome bijdrage in de miljoenen investering betekende. Gedurende de loop van het project hebben we ondersteuning geboden bij het projectmanagement en de rapportages. We hebben daarnaast de gerealiseerde CO₂-reductie becijferd ten opzichte van een vergelijkbaar regulier vissersschip. Ten slotte hebben we gezorgd voor afstemming met subsidieverstrekker RVO en haar betrokkenheid vergroot. Het project dat eind 2020 is afgerond veel waardevolle kennis opgeleverd over wat nodig is om tot een duurzame vissersvloot te komen.

Klik hier voor meer informatie over onze projectontwikkeling en financierings of neem contact op met Peter Karsch.

Met dir project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 

 

Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579