Blog
20 mei 2022

Wilskracht nodig voor een groener en duurzamer Nederland

NSPIn het Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 (NSP) deelt het kabinet de plannen voor landbouw en natuur voor de komende jaren. Het Strategisch Plan stelt dat de landbouw in ruil voor inkomenssteun (publiek geld) natuurvriendelijker en duurzamer worden. Dit is in lijn met de Europese Green Deal die het welzijn en de gezondheid van de burgers, nu en in de toekomst waarborgen.

Jasmijn Sybenga

Het ingediende plan is echter niet toereikend genoeg volgens de Europese Commissie (reactie in april) en vier natuurorganisaties: Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds. Het plan gaat namelijk op dit moment niet ver genoeg om de milieu, biodiversiteits- en klimaatuitdagingen in Nederland aan te pakken en het kabinet wordt aangespoord om meer wilskracht te tonen voor een groener en duurzamer Nederland.

Grote stappen

Het is zo belangrijk om in te zien dat door het NSP aan te scherpen en ambitieuzer te maken er grote stappen kunnen worden gemaakt in:
– het versneld de uitstoot van stikstof te verminderen;
– klimaatsverandering tegen te gaan;
– waterkwaliteit te verbeteren; en
– het verbeteren van de status van bedreigde soorten en ecosystemen.
Ook voor de boeren zou het goed zijn om duidelijke doelstellingen te hebben voor een heldere toekomst visie.

Verhogen waterpeil

Maar hoe kan het NSP worden aangescherpt zodat deze een positiever effect heeft op landbouw en natuur in de toekomst? De natuurorganisaties geven alvast een paar oplossingen. Zo stellen ze voor om een deel van de 25 miljard uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied over te hevelen naar SNP om te gebruiken voor:
– het extensiveren van de landbouw rondom Natura 2000-gebieden
– peilverhoging in veenweidegebieden
– agrarische ondernemers hierbij te compenseren
Verder moet er een eerlijke prijs worden betaald aan de boeren voor hun producten. Dit kan door afspraken te maken met ketenpartijen en wordt het makkelijker voor boerenbedrijven om in de toekomst te verduurzamen.

Er is dus actie nodig. Hopelijk neemt de Tweede Kamer de adviezen van de natuurorganisaties ten harte en kunnen we binnenkort een vernieuwd Nationaal Strategisch Plan verwachten waarin concreet wordt gesteld hoe we de landbouw en de natuur van Nederland de komende jaren gaan verduurzamen!

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Jasmijn Sybenga +31 (0)6 2811 0277