Blog
3 mei 2022

Unieke belevenis

grutto

Ongeveer 85% van de wereldpopulatie grutto’s broedt in Nederland, de grutto (Limosa limosa) wordt daarom gezien als een oer-Hollandse weidevogel.

Door Jasmijn Sybenga

Zelf ben ik opgegroeid op de Veluwe dus voor mij is deze vogel die met name voorkomt in de veenweide gebieden van Friesland, Noord- en Zuid-Holland nog altijd een unieke belevenis. Dit exemplaar spotte ik gisteren bij het Natura 2000 Sneekermeergebied, samen met vele andere prachtige weidevogels.

Helaas is niet alleen voor mij het zien van de grutto en andere weidevogels een zeldzame beleving. De grutto, die in het grootste deel van de 20ste eeuw nog een algemene weidevogel was neemt sinds 1990 met zo’n 5% per jaar af (van 100.000 in 1990 tot 35.000 in 2019) en staat dan ook op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.

De voornaamste oorzaak van hun afname is de intensivering van de melkveehouderij. Ondanks dat er al vele initiatieven zijn om het landbouwherstel van Nederland en Europa anders in te richten, moeten we ons bewuster maken van, en het samen richten op het zoeken van een balans tussen natuur en meer hoogwaardige voedselproducten.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Jasmijn Sybenga +31 (0)6 2811 0277